Samenvatting
Chauffeurs moeten zich permanent bijscholen. Iedere bestuurder moet elke 5 jaar minstens 35 kredituren behalen om de code nascholing op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Doelgroep
Iedere werknemer die een rijbewijs C / CE nodig heeft om zijn functie te kunnen uitvoeren. In het kader van de Europese richtlijn 2003/59 betreffende vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs moet elke chauffeur die professioneel bezig is met personen- of goederenvervoer (waarbij het vervoer de voornaamste activiteit is van de chauffeur) houder moet zijn van de zogenaamde vakbekwaamheid, naast het vereiste rijbewijs C. De bedoeling van de vakbekwaamheid is een kwaliteitsniveau te creëren binnen het beroep, niet enkel via een examen voor de toegang tot het beroep (basiskwalificatie), maar tevens via nascholing (continue opleiding tijdens de uitoefening van het beroep).

Doelstelling
In het kader van de vakbekwaamheid moeten de huidige chauffeurs zich permanent bijscholen. Iedere bestuurder moet ten laatste tegen 09/09/2016 35u nascholing volgen om de geldigheid van het rijbewijs met 5 jaar te verlengen. Nadien dient de chauffeur elke 5 jaar het totaal van 35 kredieturen te behalen om de code nascholing op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Inhoud
Momenteel zijn reeds verschillende opleidingsmodules erkend door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Ladingzekering
 • Rij- en rusttijden / Analoge en digitale tachograaf
 • Eco-driving
 • Hoffelijk en defensief rijden met de vrachtwagen
 • Milieuvriendelijk rijden met de vrachtwagen
 • Het gebruik van laad- en losmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • EHBO
 • Goederen veilig laden en vervoeren
 • Goede gezondheid en preventie fysieke risico’s (heffen en tillen)
 • Noodsituaties en ongevalaangifte
 • Het chauffeursimago = het bedrijfsimago. Het economisch transportklimaat

! Aangezien niet alle opleidingspartners alle bovenvermelde opleidingsmodules aanbieden, is het aangewezen rechtstreeks contact op te nemen met uw opleidingspartner !

Duur van de opleiding
Iedere opleidingsmodule neemt 1 opleidingsdag in beslag.

Praktische organisatie
Het bedrijf:

 • schrijft zich in bij de lesgever
 • meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) en annulaties aan de lesgever. Eventuele annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf.

De data waarop de opleidingen plaatsvinden, worden bepaald in onderling overleg tussen de lesgever en het bedrijf.Indien de opleiding gericht is naar een zeer specifieke opleidingsvraag, wordt de opleiding beschouwd als een opleiding op maat.

Praktisch

Locatie
Heusden-Zolder
Herentals
Hasselt
Riemst
Referentie
IPV/222/43/0220/24184/35
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
AD-VISIO BVBA
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven