Samenvatting
Leer de basis over toxicologische begrippen zoals ADI, TDI, ARfD, BMD en de referentiewaarden. Zo kan je labo-resultaten en analyserapporten over chemische contaminanten juist interpreteren en leer je de basis voor een goede risico-evaluatie.

Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiders, productieverantwoordelijken, R&D-verantwoordelijken & -medewerkers

Doelstellin
De interpretatie van labo-resultaten inzake chemische contaminanten kan behoorlijk omslachtig zijn. Meldingsplicht rond chemische contaminanten vraagt een voorafgaande risico-analyse … ook dat is geen evident vraagstuk en vraagt basiskennis van toxicologie en terminologie aangaande gezondheidsgerelateerde referentiewaarden.

Kennis rond toxicologische begrippen zoals ADI, TDI, ARfD, BMD, … is tevens een belangrijke basis om op gefundeerde wijze aan de slag te gaan met risico-evaluatie. In deze opleiding reiken we handvaten aan om analyserapporten m.b.t. chemische contaminanten correct te leren ontcijferen én de basis voor een goede risico-evaluatie te leggen.

Een absolute aanrader!

Inhoud

 • Inleiding:
  • Korte opfrissing: chemische gevaren
 • Toxicologie
  • Wat, definitie
  • Terminologie en gezondheidsgerelateerde referentiewaarden: ADI, TDI, ARfD, NOEL, NOAEL, BMD, …
  • Blootstellingsroutes
  • Dosis-respons
 • Toxicologische impact van chemische contaminanten
  • Risico evaluatie van chemische contaminanten (incl. contactmaterialen)
  • Wettelijk kader rond chemische contaminanten
  • Hoe omgaan met meldingsplicht en meldingslimieten
  • Impact op staalname & analyseplan
 • Impact op staalname en monstername plannen
 • Q&A

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/232/41/0169/77808/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
12/12/2023
Datums
12/12/2023
Uren
volledige dag van 9u tot 17u
Aantal inschrijvingen
0/10
Lesgevers
Sarah Laenen (Eva Moens Consult BV)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven