Samenvatting
Een goede (proces)validatie is belangrijk voor een voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid, incl. houdbaarheidstesten of onderbouwing van bepaalde processtappen. Leer valideren aan de hand van voorspellend modelleren en challenge testen.

Inleiding
Een goede (proces)validatie leidt tot belangrijke inzichten en kan dienen als stevige steunpilaar van een voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid, van houdbaarheidstesten of onderbouwing van bepaalde processtappen, ….
In deze opleiding wordt dieper ingegaan op validatie aan de hand van voorspellend modelleren alsook op het uitvoeren van challenge testen.

Inhoud

 • Inleiding:
  • Wat en waarom
  • Definities
  • Wettelijk kader
 • Voorspellend modelleren
  • Verschillende modellen
  • Welk model gebruik ik wanneer
  • Toepassingen en voorbeelden
  • Voor- en nadelen
 • Challenge-testen
  • Wat, hoe, wanneer wel/niet toepassen, …
  • Hoe starten met een challenge test (valkuilen, tips & tricks)
  • Hoe interpreteer je een challenge test
 • Q&A

Uitwisseling van kennis en know-how verzekerd.

Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiders, productieverantwoordelijken, R&D-verantwoordelijken & -medewerkers

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

Voorkennis
microbiologie

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/232/41/0169/77795/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
4 uur, geen VOV
Startdatum
05/10/2023
Datums
05/10/2023
Uren
9u00-13u00
Aantal inschrijvingen
0/10
Lesgevers
Catherine Keirse (Eva Moens Consult BV)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven
.