Samenvatting
Het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP. Het belang van hygiënisch werken, in de ruime betekenis van het woord. De mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van voedingsproducten.

Doelgroep

 • Alle werknemers (productiepersoneel, technische dienst, eerstelijns-verantwoordelijken, labopersoneel, enz.) van slachthuizen en uitsnijderijen.
 • Voornamelijk gericht naar medewerkers op de werkvloer die de specifieke opdracht krijgen dit van dag tot dag in de praktijk op te volgen en/of toe te passen.

Doelstelling

 • Bewustmaking dat hygiënisch werken meer is dan handen wassen, haarnetje dragen ...
 • Nieuwe medewerkers laten kennismaken met de basisvoorwaardenprogramma’s die van toepassing zijn binnen de sector.
 • Bestaande medewerkers opnieuw sensibiliseren voor het belang van hygiënisch werken in ruime zin.
 • Het belang aantonen van basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico's op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten.
 • Bewustmaking van de verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn.

Wat kent de cursist na de opleiding?

 • Het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP.
 • Het belang van hygiënisch werken, in de ruime betekenis van het woord, incl. dierenwelzijn.
 • De mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten.

Methode
Op een visueel aantrekkelijke manier en in begrijpbare bewoordingen wordt de cursist overtuigd van het belang van de basisvoorwaarden voor voedselveiligheid.
Er wordt ook aansluiting gezocht bij de specifieke bedrijfs- en werkomgeving van de cursist door middel van concrete voorbeelden en interactie. Er wordt een oefening voorzien rond het herkennen/benoemen van gevaren.?

Inhoud

 • Het belang van de basisvoorwaarden en de gevolgen van niet-hygiënisch werken
  • voor de consument
  • voor de klant (BRC, IFS, ….)
  • voor de wetgever (HACCP, autocontrole)
  • voor de producent
  • voor de werknemers
 • De gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden
  • vreemde voorwerpen
  • chemische gevaren
  • microbiologische gevaren
  • allergenen
 • De persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële basisvoorwaarden of ‘Good Manufacturing Practices’-afspraken met betrekking tot:
  • veilige grondstoffen
  • omgevingsomstandigheden
  • persoonlijke hygiene
  • reiniging en desinfectie
  • ongediertebestrijding
  • traceerbaarheid
  • food defense
  • food fraude
  • dierenwelzijn

Inschrijven
De opleiding gaat door vanaf 3 deelnemers.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/222/41/0171/75724/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
3,5 uur, geen VOV
Startdatum
12/12/2022
Datums
12/12/2022
Uren
09:00 - 12:30 zonder lunch
Aantal inschrijvingen
3/12
Lesgevers
Ellen Besard (Quality Coaching)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven