Samenvatting
Allergenenbeheer blijft een complexe uitdaging. In deze opleiding krijg je een uitgebreid inzicht in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de wetgeving hieromtrent en de implementatie van een allergenenbeheersysteem.

Inleiding
Allergenen zijn niet meer weg te denken uit de voedingssector. Studies tonen aan dat voedselovergevoeligheid een toenemend gezondheidsprobleem is en dat het aantal mensen met een voedselallergie nog steeds stijgt.

Ook het aantal recalls en waarschuwingen als gevolg van foute of onvolledige allergeneninformatie, toont aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is om het risico op allergenen goed te managen.

Daarom is het van essentieel belang dat er in uw bedrijf voldoende kennis aanwezig is over allergenen. Kennis die niet enkel beperkt moet blijven tot de kwaliteitsdienst maar aanwezig moet zijn doorheen de verschillende afdelingen in het bedrijf en die nodig is om risico’s in te schatten, productieplanning te maken, medewerkers te sensibliseren, grondstofspecificaties te beoordelen, etiketten op te maken, reiniging te plannen en te beoordelen, … Kortom, fundamentele kennis als element van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem en uw voedselveiligheidscultuur.

Doelstelling
De vereiste fundamentele kennis bijbrengen omtrent allergenen en de hiermee gerelateerde wetgeving als basis voor het inschatten van risico’s, het beoordelen van grondstofspecificaties, de opmaak van etiketten, het sensibiliseren van medewerkers en het uitwerken van een doeltreffend allergenenmanagementsysteem (zie de cursus ALLERGENEN DEEL 2).

Doelgroep
Deze cursus is gericht op alle medewerkers in de voedingsindustrie die een grondige basiskennis willen verwerven van allergenen en de hiermee gerelateerde wetgeving.
Start u als kwaliteitsmedewerker of wenst u als medewerker ontwerp en ontwikkeling, aankoop, specificatiebeheer of als eerstelijnsverantwoordelijke productie een grondige basiskennis te verwerven van allergenen en de van toepassing zijnde wetgeving, dan is deze cursus voor u geschikt.
Beschikt u reeds over voldoende basiskennis of wenst u zich na deze cursus nog verder te verdiepen, dan verwijzen we graag naar de cursus ALLERGENEN DEEL 2 waar uitgebreid ingegaan wordt op allergenenmanagement.

Methode
Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met een oefening rond etikettering.
Er is steeds mogelijkheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaring met de trainer en de medecursisten.

Inhoud
Tijdens de opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Voedselallergieën en –intoleranties: wat houdt dit in?
  • Achtergrondinformatie en prevalentie
  • Overzicht van alle relevante allergenen (de 14 Europese en andere), hun symptomen en voorkomen
  • Wetgeving: relevante regelgeving m.b.t. allergenen (etikettering, ‘vrij van’ claims)
  • Praktische oefening
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Aldhem
Jagersdreef 1 - 2280 GROBBENDONK (Tel 014/50.10.01)
Referentie
IPV/222/41/0169/74793/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
4 uur, geen VOV
Startdatum
19/10/2022
Datums
19/10/2022
Uren
9u00-13u00
Aantal inschrijvingen
2/12
Lesgevers
Karin Vantilt (Quality Coaching)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven