Samenvatting
Leer de basis over toxicologische begrippen zoals ADI, TDI, ARfD, BMD en de referentiewaarden. Zo kan je labo-resultaten en analyserapporten over chemische contaminanten juist interpreteren en leer je de basis voor een goede risico-evaluatie.

Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiders, productieverantwoordelijken, R&D-verantwoordelijken & -medewerkers

Doelstellin
De interpretatie van labo-resultaten inzake chemische contaminanten kan behoorlijk omslachtig zijn. Meldingsplicht rond chemische contaminanten vraagt een voorafgaande risico-analyse … ook dat is geen evident vraagstuk en vraagt basiskennis van toxicologie en terminologie aangaande gezondheidsgerelateerde referentiewaarden.

Kennis rond toxicologische begrippen zoals ADI, TDI, ARfD, BMD, … is tevens een belangrijke basis om op gefundeerde wijze aan de slag te gaan met risico-evaluatie. In deze opleiding reiken we handvaten aan om analyserapporten m.b.t. chemische contaminanten correct te leren ontcijferen én de basis voor een goede risico-evaluatie te leggen.

Een absolute aanrader!

Inhoud

 • Inleiding:
  • Korte opfrissing: chemische gevaren
 • Toxicologie
  • Wat, definitie
  • Terminologie en gezondheidsgerelateerde referentiewaarden: ADI, TDI, ARfD, NOEL, NOAEL, BMD, …
  • Blootstellingsroutes
  • Dosis-respons
 • Toxicologische impact van chemische contaminanten
  • Risico evaluatie van chemische contaminanten (incl. contactmaterialen)
  • Wettelijk kader rond chemische contaminanten
  • Hoe omgaan met meldingsplicht en meldingslimieten
  • Impact op staalname & analyseplan
 • Impact op staalname en monstername plannen
 • Q&A

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/221/41/0169/72268/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
09/06/2022
Datums
09/06/2022
Uren
volledige dag van 9u tot 17u
Aantal inschrijvingen
0/10
Lesgevers
Sarah Laenen (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleiding onder registratienummer DV.0109088

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven