Samenvatting
Hoe voeren we een risicoanalyse uit? Wat zijn de pijlers? Hoe bouwen we dit op in de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat we via een goed werkend allergenenmanagementsysteem steeds correcte allergeneninformatie ter beschikking stellen van de klant?

Inleiding
Correcte informatie omtrent aan- of afwezigheid van allergenen is voor sommige consumenten een zaak van leven of dood. Als producent mogen we hier niet lichtzinnig mee omgaan. Via risicoanalyse, voorzorgsmaatregelen en beheersmaatregelen willen we aan de consument kunnen garanderen dat de allergeneninformatie betrouwbaar is. Een goed onderbouwd en goed werkend allergenenmanagementsysteem is onmisbaar als we deze doelstelling willen bereiken.

Doelstelling
Hoe voeren we een risicoanalyse uit, wat zijn de pijlers van een allergenenmanagementsysteem, hoe zetten we dit om in de praktijk en hoe zorgen we er voor dat we via een goed werkend allergenenmanagementsysteem correcte allergeneninformatie ter beschikking stellen van de klant/consument?

Doelgroep
Alle personen binnen de onderneming die betrokken zijn bij het allergenenmanagement: kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken ontwerp en ontwikkeling, aankoopverantwoordelijken, verantwoordelijken specificatiebeheer, …
Er wordt verondersteld dat de fundamentele kennis omtrent allergenen zoals die aangereikt wordt in de cursus ALLERGENEN DEEL 1, gekend is.

Methode
Interactieve, praktische aanpak waarbij regelgeving en systematiek omtrent allergenenmanagement wordt vertaald naar de praktijk.

Er is steeds mogelijkheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaring met de trainer en de medecursisten.

Inhoud
Tijdens de opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Allergenenmanagement: wat? hoe? waarom?
 • Problematiek van kruisbesmetting
  • EU-regelgeving
  • FAVV
  • risicobeoordeling van allergenen met aandacht voor de risicobeoordelingsmethodiek VITAL
  • drempelwaarden / referentiedosissen / actiegrenzen
 • Allergenenmanagement in de praktijk:
  • Beheer grondstofinformatie
  • Receptuurbeheer
  • Correct ontwerp en beheer etiketinformatie
  • Verwisseling voorkomen
  • Kruiscontaminatie voorkomen + risicoanalyse
 • Code of Practice van Codex Alimentarius
 • ‘Free from’ claims
 • Eisen m.b.t. allergenen in BRC, IFS, FSSC 22000
 • Certificeringen en logo’s (oa glutenvrij, SimplyOK, BRC, vegan)
 • Analysemethoden en valkuilen
Inschrijven op de reservelijst

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/221/41/0169/72260/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
23/05/2022
Datums
23/05/2022
Uren
volledige dag van 9u tot 17u
Aantal inschrijvingen
12/12
Lesgevers
Karin Vantilt (Quality Coaching)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Training KMO

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Deze sessie is volzet. Wil je geïnformeerd worden wanneer we een nieuwe sessie plannen? Laat je gegevens na.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven