Samenvatting
Biofilms zijn vaak de oorzaak van (zware) besmettingen van voedingswaren. Ze liggen aan de basis van 40% van toxische infecties. Het is een continue zoektocht dit type besmetting te voorkomen. Meerdere onderzoeksinstellingen en bedrijven werken samen op zoek naar innovatieve oplossingen.

Doelgroep
Labo- en R&D-medewerkers, productieverantwoordelijken, verpakkingsverantwoordelijken of kwaliteitsverantwoordelijken

Doelstelling
Bacteriën zijn hardnekkig!
Elk jaar opnieuw moeten vele voedingsbedrijven leren omgaan met omgevingsbesmettingen. Meerdere gemediatiseerde incidenten hebben het belang van deze problematiek aangetoond en vooral de gevolgen op het imago van het voedingsbedrijf en de ganse sector.
Diverse studies tonen aan dat de actuele methodes van reinigen en desinfectie op hun limieten botsen, en meer in het bijzonder de strijd tegen biofilms. In hun continue zoektocht om dit type besmetting te voorkomen, werken meerdere onderzoeksinstellingen en bedrijven samen op zoek naar innovatieve oplossingen.

Voorkennis
Basis kennis microbiologie

Inhoud
09u00-09u30 Onthaal
09u30-09u50 Biofilms intro, prof. Imca Sampers-UGent
Wat is biofilm ook al weer? Persistentie, staalnames, analysemethodes beschikbaar
09u50-10u35 L. monocytogenes in the food business industry, where to find them and under which circumstances: a case study, Tessa Tuytschaever, UGent
Demonstreren van de aanwezigheid van mo in industrie door een omgevingsanalyse waarbij staalname gelinkt is aan enkele beïnvloedende omgevingsparameters
10u35-10u50 Pauze
10u50-11u35 Biofilms in de voedingsindustrie: belangrijke factoren die de aanwezigheid beinvloeden, Christine Faille, INRAE
Rol van materialen,… op biofilmvorming en hun weerstand tegen hygiëneprocedures
11u35-12u20 Hygiënisch ontwerp van apparatuur in de voedingsindustrie, Thierry Benezech, INRAE
Hygiënisch ontwerp op basis van concrete voorbeelden van apparatuur of onderdelen van apparatuur. Praktijkvoorbeelden van studies in het kader van Europese onderzoeksprojecten.
12u20-13u30 Lunch
13u30-14u15 Biofilms in de voedingsindustrie : een onderschat risiso, Laurent Delhalle, ULg
Evaluatie van enzymatische reiniging zal worden geillustreerd aan de hand van verschillende case studies en de resultaten van een onlangs gepubliceerde wetenschappelijke studie.
14u15-14u35 Luchtkwaliteit in functie van biofilm, Pieter-Jan Loveniers UGent
Hoe de luchtkwaliteit juist bemonsteren? Van welke factoren hangt de luchtkwaliteit af?
14u35-15u20 Te volgen globale strategie in geval van aanwezigheid biofilm, Erwan Billet, Hydiac&EHEDG
Voorstelling van globale strategie die moet worden toegepast in geval van aanwezigheid van biofilms op een productiesite. Hoe kan de aanwezigheid van een biofilm worden vastgesteld? Wat zijn de indicatoren die moeten worden opgesteld en gevolgd? Wanneer zijn er afwijkingen die de aanwezigheid van biofilms onthullen
15u20-15u30 Pauze
15u30-16u15 Evaluatie doeltreffendheid van ontsmettingsmiddelen, Aurélie Hanin et Catherine Denis, Actalia
Methodologie om de doeltreffendheid van ontsmettingsmiddelen te evalueren. Aanbevelinigen om oppervlaktebemonstering uit te voeren. Voorstelling van de gids van RMT Actia CHLEAN m.b.t. methodes van bemonstering. (Gids beschikbaar in het Frans en Engels)
16u15-16u20 Afsluiten

Simultane vertaling NL-FR
Inclusief lunch

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/212/41/2167/70753/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
5 uur, geen VOV
Startdatum
25/11/2021
Datums
25/11/2021
Uren
de 10h00 à 15h00
Aantal inschrijvingen
3/20
Lesgevers
Universiteit Gent - Campus Schoonmeersen, Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, SARL HYDIAC - Erwan BILLET
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven