Samenvatting
Een goede (proces)validatie is belangrijk voor een voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid. Deze opleiding reikt inzichten aan om processen, HACCP-plannen, etiketten, technische fiches … op gefundeerde werkwijze te valideren.

Inleiding
De focus van de opleiding ligt bij

 • validatie van uw allergenenbeleid (merk op: begin maart 2021 werd de wijziging aan Verordening (EU) 852/2004 gepubliceerd. Bij publicatie van het wijzigingsbesluit werd een grondige validatie en onderbouwing van uw allergenenbeleid verplicht. Deze opleiding gaat hier dieper op in: hoe kruisbesmetting vermijden én valideren? Onderbouwing van ‘free from’ claims ….)
 • validatie van reinigings- en ontsmettingsprocessen
 • validatie van fysische gevaren / chemische gevaren

Uitwisseling van kennis en know-how verzekerd.

Merk op: voor validatie van microbiologische gevaren, reiken we in deze opleiding enkele handvaten aan, doch deze worden in andere trainingen verder uitgediept:

 • opleiding “voorspellend modelleren en challenge testen"
 • opleiding “pasteurisatie, sterilisatie en snelkoeling: barema’s en impact op levensmiddelenmicrobiologie

Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiders, productieverantwoordelijken, R&D-verantwoordelijken & -medewerkers

Inhoud

 • Inleiding
  • Wat, waarom en definities
  • Validatie vs. verificatie
  • validaties op BVP niveau
  • HACCP validaties
 • Validatie van een allergenenbeleid
  • May contain labelling
  • Free from labelling
  • Validatie via VITAL
  • Stappenplan validatie
  • Analysetechnieken
 • Validatie van reiniging en ontsmetting
  • Bepalen van geschikte reinigingsmethode(n)
  • Analyse (per lijn/machine) & vastleggen staalnameplaatsen
  • Analysemethodiek(en)
  • Validatierapport
 • Validatie van fysische gevaren / chemische gevaren
  • Procesvalidaties
  • Keuze bvb. metaaldetector, zeef, X-ray, …,
  • Positionering, instellingen, detectielimieten, …
 • Introductie microbiologische validatieprocessen
 • Q&A

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/212/41/0169/70246/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
18/11/2021
Datums
18/11/2021
Uren
volledige dag van 9u tot 17u
Aantal inschrijvingen
3/10
Lesgevers
Sarah Laenen (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven