Samenvatting
In deze opleiding krijgt u een inleiding tot de nationale bijzonderheden van de diervoederwetgeving. Het doel is een overzicht te geven van de relevante wetteksten voor ondernemingen die actief zijn in de Belgische diervoedersector

Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, R&D, Aankoopverantwoordelijken

Doelstelling
Overzicht geven van de relevante wetteksten voor ondernemingen die actief zijn in de Belgische diervoedersector.

Voorkennis
Tip: combineer deze opleiding met de basisopleiding Europese wetgeving. Zo weet u alles wat u moet weten over de diervoederwetgeving.

Inhoud

  • Het Koninklijk Besluit 14/11/2003 m.b.t. de autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen
  • De Koninklijke Besluiten van 16/01 en van 21/02/2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning, toelating en registratie van inrichtingen in de diervoedersector
  • Het Koninklijk Besluit van 21/12/2006 betreffende gemedicineerde voeders
  • Het Koninklijk Besluit van 28/06/2011 en het Ministerieel Besluit van 12/02/1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders
  • Het Koninklijk Besluit van 25/07/1995 betreffende diervoeders die bestemd zijn voor bijzondere voeding


Inschrijven
via ovocom


Alimento tussenkomst

  • Een werknemer of patroon uit de voedingsnijverheid (paritair comité 118 en 220),bedrijf minder dan 100 WN : Alimento betaalt € 445 terug.
  • Een werknemer of patroon uit de voedingsnijverheid (paritair comité 118 en 220),bedrijf meer dan 100 WN : Alimento betaalt € 223 terug.
  • Voor de anderen komt Alimento niet tussen.

Praktisch

Locatie
nog te bevestigen
Referentie
IPV/212/43/0169/69902/01
Startdatum
09/11/2021
Datums
09/11/2021, 10/11/2021
Uren
09:00-13:00
Lesgevers
OVOCOM VZW
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven