Doelgroep
Alle medewerkers van de voedingsindustrie die betrokken zijn bij het etiketteren van levensmiddelen en het opmaken van technische fiches en specificaties.

Doelstelling
De deelnemers verwerven inzicht in de Additieven Verordening 1333/2008 (toegestane additieven, toegestane hoeveelheid, notering worden behandeld) en leren deze toepassen in de praktijk.

Inhoud

  • de opbouw van de wetgeving, waaronder de additievenverordening;
  • het wettelijke kader (definities) voor additieven en technische hulpstoffen;
  • de wettelijke verschillen tussen etiketteren van consumentenproducten en additieven;
  • de notatie van additieven op het etiket;
  • de praktische toepassing van Verordening 1333/2008 betreffende de categorieën en de beoordeling of een additief is toegestaan.

De training is interactief en praktisch opgezet. Voorafgaand aan de training kunnen specifieke vragen ingestuurd worden. De trainer zal deze input tijdens de training zoveel mogelijk aan bod laten komen.Tijdens diverse praktische opdrachten wordt de wetgeving via internet geraadpleegd en geleerd hoe deze wetgeving toegepast moet worden in praktijk.

Inschrijven via deze link Preconlearning

Praktisch

Contact Alimento

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven