Doelgroep
Alle personen binnen een onderneming (alle sectoren) die betrokken zijn bij het ontwerpen, opmaken en bepalen van de correcte inhoud van etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties.

Doelstelling
De deelnemers wegwijs maken in de ‘horizontale’ wetgeving inzake etikettering. In het bijzonder, het toepassen van Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC).
Specifieke ‘verticale’ regelgeving (sectorspecifiek) komt in deze OPEN opleiding niet aan bod!

Inhoud

  • Situering (toekomstige) wetgeving – overgangsperiode
  • Belang van correcte informatie op etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties
  • Verplichte en vrijwillige vermeldingen (claims,….) - duidelijke vergelijking tussen de huidige en toekomstige wetgeving

Mogelijkheid tot concrete vraagstelling aan de hand van door de deelnemers meegebrachte voorbeelden

Methodiek
Interactieve, praktische aanpak gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen deelnemers en lesgever.

Mee te brengen !!!
Recepten, etiketten, verpakkingen, technische fiches/specificaties,….. of andere actuele vragen/discussies vanuit het bedrijf.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/211/41/0169/68741/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
3,5 uur, geen VOV
Startdatum
22/06/2021
Datums
22/06/2021
Uren
09u00-12u30
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Catherine Keirse (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven