Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, bedrijfsleiders, elke persoon binnen een slachthuis en/of uitsnijderij die te maken heeft met warenwetgeving en de interpretatie daarvan.

Doelstelling

 • Doelstelling van deze opleiding is de deelnemers wegwijs te maken in de opbouw en de inhoud van de Europese en Belgische levensmiddelenwetgeving.
 • De algemene levensmiddelenwetgeving wordt besproken, alsook de meest relevante wetgeving m.b.t. voedselveiligheid (overzicht van de wetgeving inzake microbiologische, chemische, fysische gevaren en allergenen).

Inhoud

 • Inleiding :Opbouw + databanken warenwetgeving
 • DEEL 1: Opbouw kwaliteitszorgsystemen (BVP – HACCP – QMS) + link naar HORIZONTALE FOOD SAFETY & QUALITY REGLEMENTERING
 • DEEL 2: Horizontale wetgeving per type gevaar (M-C-F-A)
  • Microbiologie
   • Microbiologische richtwaarden vs microbiologische criteria
  • Chemie
   • Contaminanten-wetgeving
   • Residuen-wetgeving
  • Fysische gevaren
   • Normen FDA/NVWA/FAVV
   • Wetgeving
  • Allergenen
   • Wetgeving
 • DEEL 3: reglementering betreffende fabricage en bewaring
 • DEEL 4: reglementering betreffende etikettering en claims


Methode

 • Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster), gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.
 • De deelnemers krijgen de kans om zelf concrete fragmenten in wetteksten op te zoeken en te (leren) interpreteren.

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Hotel Van der Valk
Baarleveldstraat 2 - 9031 DRONGEN (Tel 09 22 674 32)
Referentie
IPV/211/41/0169/68740/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
16 uur, geen VOV
Startdatum
03/06/2021
Datums
03/06/2021 en 10/06/2021
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
0/15
Lesgevers
Catherine Keirse (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven