Samenvatting
Kwaliteitsverantwoordelijken of verantwoordelijken aankoop/productontwikkeling en management krijgen de nodige inzichten m.b.t. de implementatie van de Generieke bijlage aan Autocontrolegidsen voor materialen die met levensmiddelen in contact komen.

Doelgroep

 • Kwaliteitsverantwoordelijken of verantwoordelijken aankoop / productontwikkeling. Management
 • Fenavian bedrijven; enkel voor Febev bedrijven met een uitgebreid gamma van vleesbereidingen

Doelstelling

 • Deze opleiding heeft als doel de nodige inzichten te verschaffen m.b.t. de vigerende regelgeving betreffende FOOD CONTACT MATERIALS. Tevens wordt het generieke hoofdstuk voor levensmiddelenfabrikanten betreffende ‘Materialen die met levensmiddelen in contact komen’ (bijlage aan de autocontrolegids) toegelicht.
 • Deze opleiding brengt tevens een overzicht van de voor de sector relevante wetgeving en normen mbt verpakking in contact met voeding.
 • Let op! Dit hoofdstuk is een integraal onderdeel van alle bestaande autocontrolegidsen en is bijgevolg een vast audit-onderwerp bij álle autocontrole-audits. Informeer u dus tijdig en grondig!

Inhoud
MIGRATIE: definitie en inzichten :

 • Begrip ‘direct vs indirect contact’ en invloed op migratie
 • Migratiewegen en definitie functionele barrière
 • Het migratieproces (diffusie – vrijzetting – dispersie) en de factoren die dit proces beïnvloeden (t, T, …)
 • Minerale oliën (MOSH / MOAH)

WETGEVING en NORMEN
Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers telt.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/211/41/2412/68714/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
25/05/2021
Datums
25/05/2021
Uren
9.00-17.00u, met broodjesmaaltijd
Aantal inschrijvingen
2/12
Lesgevers
Claude Pardo (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven