Doelgroep
Alle medewerkers en/of leden van het HACCP-team die betrokken zijn bij het opstellen van een monstername- en analyseplan (kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmedewerkers, bedrijfsleiding, labo-medewerkers, ...van slachthuizen en uitsnijderijen)

Doelstelling
In deze cursus worden de noodzakelijke inzichten bijgebracht teneinde een onderbouwd monstername- en analyseplan voor grondstoffen, proces- en omgevingsparameters én eindproducten uit te werken. De vigerende wetgeving alsook specifieke omzendbrieven voor de sectorbranche worden toegelicht tijdens de opleiding.

inhoud

 • Monstername en analyseplannen: wettelijk kader, omzendbrieven FAVV en commerciële normen: wat en hoe interpreteren
 • Te analyseren parameters :
 • grondstoffen / eindproducten
 • wateranalyse
 • luchtanalyse
 • omgevingscontrole
 • hygiëne van het personeel
 • proces parameters
 • Frequentie en onderbouwing monstername en analyseplannen

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/211/41/0173/68711/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
20/05/2021
Datums
20/05/2021
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Claude Pardo (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven