Doelgroep
Alle personen binnen een slachthuis en uitsnijderij die betrokken zijn bij het ontwerpen, opmaken en bepalen van de correcte inhoud en nutritionele informatie van etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties.

Doelstelling

 • In deze cursus leert u wat wel en niet op een etiket thuishoort! Speciale aandacht gaat uit naar de ‘grijze zones’ in de etiketteringswetgeving. In deze opleiding is voldoende ruimte voor vragen ingebouwd; bovendien leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden op een ‘correcte’ manier te etiketteren (vb: ingrediënten declaratie, allergenen declaratie, …).
 • De lesgever werpt een licht op de Europese verordening 1169/2011 ‘Food Information to Consumers’ (van toepassing vanaf 13/12/2014); inclusief de wettelijke verplichtingen aangaande de nutritionele declaratie van levensmiddelen: inhoud - berekening - uitdrukking - vrijwillige presentatie - claimswetgeving - …

inhoud

 • Wettelijk kader: Verordening 1169/2011
 • Algemene regels inzake etikettering: wat mag, moet, wat is verboden etc …
 • Verplichte vermeldingen op het etiket
 • B2B vs. B2C etikettering
 • Versoepelingen
 • Nutritionele etikettering
 • Bijkomende vermeldingen
 • Claims

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/211/41/0169/68710/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
29/06/2021
Datums
29/06/2021
Uren
09u00-17u00, met lunch
Aantal inschrijvingen
1/12
Lesgevers
Catherine Keirse (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven