Samenvatting
Deze opleiding is gericht op magazijnmedewerkers die instaan voor het correct laden van vrachtwagens en meer wil weten over het zekeren van lading en de wettelijke verplichtingen.

Doelgroep
Moet je op regelmatige basis vrachtwagens laden? Maak je je zorgen over de staat waarin goederen bij
de klanten aankomen? Wil je weten hoe goederen veilig kunnen vervoerd worden?

Vaak wordt bij ladingverlies naar vrachtwagenchauffeurs als schuldige gekeken, maar zij zijn niet de
enigen die hiervoor verantwoordelijkheid dragen. De wetgever heeft dit ook begrepen en identificeert de
andere actoren als: de verpakker, de verzender, de verlader, enz. Het is dan ook van het grootste belang
dat alle betrokkenen samenwerken en over dezelfde kennis beschikken.

Deze opleiding is gericht op magazijnmedewerkers die instaan voor het correct laden van vrachtwagens
en meer wil weten over het zekeren van lading en de wettelijke verplichtingen.

Doelstellingen
Deze opleiding van een halve dag schetst het wettelijk kader van de verplichtingen tot ladingzekering en
zoomt in op de natuurkundige krachten die een invloed hebben op het voertuig en de lading. Vervolgens
worden de verschillende hulpmiddelen en daarbij horende technieken van ladingzekering besproken.

De leerstof bestaat uit een behoorlijk deel theorie maar indien gewenst kan de opleiding bestaan uit een
theoretisch en een praktisch deel waarbij tijdens dat laatste de specifieke ladingen, eigen aan het bedrijf,
worden beoordeeld.

Inhoud

  • Doel van de ladingbeveiliging
  • Wetgeving
  • Wetten van de fysica
  • De verpakking
  • Hulpmiddelen
  • Basisprincipes
  • Correct materiaal correct
  • Met inzicht zekeren

Methodiek

  • Theoretische opleiding met doceren, onderwijsleergesprek
  • Indien gewenst kan deze opleiding uitgebreid worden met een praktisch deel waarmee de docent met

de deelnemers naar de werkvloer trekt.

Praktisch

Referentie
IPV/222/43/0221/62505/01
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
De Nestor vzw
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Training KMO

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven