Samenvatting
In deze opleiding leer je hoe je de consument kan betrekken bij het ontwikkelingsproces. Om zo de diensten en producten beter af te stemmen op de doelgroep. En waarbij betrokkenheid bij de consument gecreëerd wordt. (ONLINE)

Doelgroep
Medewerkers van R&D, productontwikkeling, marketing, bedrijfsleiders werkzaam in een voedingsbedrijf.

Doelstelling
Nieuwe producten, productconcepten of gamma’s op de markt brengen is niet evident, zeker niet als het om basisproducten gaat, zoals voeding. Vaak is er nog veel onzekerheid of een nieuw product al dan niet zal aanslaan, en vele nieuwe producten blijken toch ondermaats te presteren op de markt. Dit kan allerhande redenen hebben: een markt is er nog niet klaar voor, de consument begrijpt de meerwaarde niet of voelt zich niet aangesproken, …

Daarnaast neemt de macht van de moderne consument ook toe, door een uitgebreide toegang tot informatie, een brede waaier aan producten en diensten en de mogelijkheid om hun ervaringen en mening te delen via sociale media. De consument is ook veeleisender en sceptischer geworden ten aanzien van de informatie en communicatie van de industrie. Ze verwachten meer, wat het voor de industrie moeilijker maakt om te kunnen volgen en te voldoen aan de verwachtingen en wensen van de consument.

Gelukkig bestaan er allerhande tools en organisaties die bedrijven kunnen ondersteunen om beter de wensen van de consumenten te capteren, en/of ze actief te betrekken bij het productontwikkelingsproces van bedrijven.

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud

  • Fasen in een productontwikkelingsproces
  • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  • Klassiek marktonderzoek en trendanalyse
  • Van idee tot concept aan de hand van co-creatietrajecten met consumenten groepen
  • Concepten uittesten bij een brede groep aan consumenten
  • Testcases, focusgroepen en sensorische analyses
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/211/41/2101/67175/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
3 uur, geen VOV
Startdatum
19/03/2021
Datums
19/03/2021
Uren
Van 09u30 tot 12u30 zonder lunch
Aantal inschrijvingen
4/15
Lesgevers
Charlotte Boone - Veerle Rijckaert (Alice down the rabbit hole)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven