Samenvatting
Bouwen aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich fit voelen in hun job én in hun team is de basis om medewerkers te motiveren. Jouw rol als leidinggevende is daarbij cruciaal. Deze workshop helpt je connecteren met je medewerkers door positieve en energiegevende gesprekken te voeren.

Inhoud:
Via deze workshop ondersteunen wij de leidinggevenden om hun gesprekken vorm te geven. Enerzijds om mensen te motiveren om met wederzijds respect te durven communiceren, anderzijds om met de medewerkers écht vanuit een positieve en oprechte aandacht in gesprek te gaan en te leren kennen. Hoe beter je je mensen leert kennen, hoe pro-actiever je als leidinggevende kan inspelen op de noden en op het groeipotentieel van elk individu in je team.

Gedurende een hele dag gaat de trainer met de leidinggevenden op weg doorheen de verschillende fasen van een goed interessegesprek. De rode draad doorheen deze workshop is een persoonlijk actieplan. Elke deelnemer vult dit document op aangegeven tijdstippen aan met tips en kapstokken die bij de eigen leiderschapsstijl aansluiten.

Welke items mag je verwachten?

  • Wat is daadkracht? Wat is de meerwaarde en de impact van een ‘goed opgebouwd en voorbereid gesprek’, op jezelf als leidinggevende, op de betrokken medewerker en op de energie van jouw team
  • Hoe kan je het werkplezier van je medewerkers vergroten door eenvoudige, maar energiegevende gesprekstechnieken toe te passen
  • Hoe motiveer je jezelf om het gesprek aan te gaan met je medewerker, ook als het op voorhand voor jou een moeilijk gesprek lijkt
  • Concrete kapstokken om ermee aan de slag te gaan: voorbereiding van het gesprek, setting en kader van het gesprek, ijs breken, aandachtig en oprecht luisteren en doorvragen
  • Wat met weerstand? Hoe kan je je eigen energie én de energie van je team behouden?
  • Hoe volg je een interessegesprek verder op. Doe wat je zegt, zeg wat je doet
  • De workshop is opgebouwd met voorbeelden van de praktijk van de leidinggevenden. Het is een zeer interactieve en praktijkgerichte sessie waar plaats wordt gemaakt om kennis en ervaringen te delen, bedenkingen in kaart te brengen en vooral samen te werken aan mogelijke oplossingen.

Doelgroep:
eerstelijns operationeel leidinggevenden die loopbaan- en feedbackgesprekken moeten voeren met hun team

Methodiek:
intereactieve workshop van 1 dag

Praktisch

Referentie
IPV/211/47/0302006/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
RiseSmart - a Randstad company
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven