Een hardnekkig probleem bij een nieuwe productielijn of een al lang sluimerende probleem?
BLITS of LiFT kan zorgen voor gedragen antwoorden op veranderingsprocessen in uw bedrijfDe wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo. Bedrijven staan voortdurend voor veranderingsprocessen. Levenslang leren begint deel uit te maken van elke carrière. Dit is niet altijd evident voor werkgevers én werknemers. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om veranderingsprocessen soepel te laten verlopen, kennis te delen en medewerkers te sterken in hun ontwikkeling is groot. Vandaar de zoektocht naar een andere ‘probleemoplossende’ aanpak en leervormen.
Hogeschool UCLL, Alimento en diverse partners en andere sectoren sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden de BLITS-aanpak.

BLITS – Begeleid Leren In Teams
Een BLITS-team heeft als doel om met een tijdelijk en multidisciplinair team van medewerkers in een bedrijf of organisatie een sterk leerproces door te maken, terwijl een gezamenlijk probleem of uitdaging aangepakt wordt. De meerwaarde is dat de oplossingen degelijk onderbouwd zijn en breed gedragen worden door de diverse collega’s.
Leren doe je niet alleen klassikaal, of aan je computer. Samenwerken in een team kan heel leerrijk zijn als het in een context gebeurt waarin gezamenlijk leren ondersteund wordt. Het BLITS-project formuleert een nieuwe aanpak van oplossingsgerichte leerprocessen voor medewerkers van organisaties en bedrijven, ook voor KMO's en kleine organisaties.
Kwalitatieve en efficiënte BLITS-projecten kunnen zowel opgezet worden in kleine als in grote organisaties, ook al bestaat nauwelijks een leercultuur. Het kan voor alle medewerkers, ook voor laag- en kortgeschoolden, die vaak uit de klassieke opleidingsboten vallen en verhoogt de betrokkenheid.
Beter benutten van de kennis op de werkvloer
In vele bedrijven of organisaties is men ervan overtuigd dat het bedrijfskapitaal voor een groot gedeelte bestaat uit de kennis van de medewerkers, en dat investeren in opleiden een noodzaak geworden is. De klassieke aanpak met een lesgever, die zijn kennis overbrengt aan een groep, heeft zijn beperkingen. Het leereffect is vaak ontoereikend, de kostprijs in tijd en in € is altijd een zorg.
BLITS gaat uit van de kracht van een lerend team, dat onder deskundige begeleiding van een facilitator en met als leidraad een zorgvuldig gekozen probleem, zijn eigen voortgang definieert, plant en uitvoert. Teamleren geeft het leerproces en de betrokkenheid een grote boost. En vooral dankzij de kennis van diverse medewerkers kunnen problemen opgelost geraken.
Meer info op: link
Alimento ondersteunt een dergelijk BLITS-traject.

Een stap verder: LIFT
Vanuit de Blits-aanpak kan je evolueren naar LIFT, link
, een instrument waarmee bedrijven zelf veranderingen op de werkvloer kunnen aanpakken. Na een LiFT-traject volgt een gedragen antwoord waar het bedrijf mee verder kan én voelen medewerkers zich gesterkt om actief deel te nemen aan verandering en innovatie. In veel gevallen hebben ze iets gedaan dat volledig buiten hun normale takenpakket valt, hebben nieuwe dingen geleerd die in hun dagelijkse job van pas komen.
In 8 stappen naar een oplossing
Het werkt als volgt: de opdrachtgever (u als bedrijfsleider, team leader, HR manager, …) ziet een concrete uitdaging in zijn organisatie. Dit kan bv. gaan om een fusie van verschillende teams, de invoering van een nieuw softwarepakket, de verbetering van een intern kwaliteitsmodel, een sluimerend technisch probleem,…. Om van die uitdaging tot een beproefde oplossing met meerwaarde te komen, zoekt hij op vrijwillige basis een heterogeen team van 5 tot 8 mensen én een facilitator. Deze laatste ontvangt de Lift-handleiding en ondersteunende tools. Hiermee begeleidt de facilitator een traject gespreid over 3 maanden en opgedeeld in 8 stappen, waaronder herformulering van het probleem, bedenken van oplossingen, testen, evalueren, terugkoppelen en opleveren. De opdrachtgever en betrokkenen worden op de hoogte gehouden van het verloop. Borging van het resultaat wordt zo al vroeg in het proces én na afloop van LiFT gestimuleerd.
Indien de facilitator meer achtergrond en begeleiding bij dit pakket nodig heeft, kan hij de opleiding volgen door UCLL en Arteveldehogeschool ingericht.
Een kans voor persoonlijke groei
Samen met een team een uniek antwoord ontwikkelen op een uitdaging, biedt een mooie kans en context voor individuele groei. Zo hebben de teamleden - haast onbewust - kennis opgedaan van een aantal 'technieken': gesprekstechnieken, onderzoeksmethodes, teamwerk, analyseren en synthetiseren, vergadertechnieken (competenties van de 21-ste eeuw) en natuurlijk ook kennis over technische aspecten van de uitdaging zelf. Teamleden willen zich vaak meer verdiepen in één of meerdere aspecten, die ten goede kunnen komen van het bedrijf. Tijdens medewerkersgesprekken kan dit worden opgenomen en bijvoorbeeld met opfrissingsmomenten of bijkomende opleiding worden verfijnd.
ESF: levenslang leren, werkbaar werk
LiFT is in april 2017 van start gegaan met een financiering van ESF, het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Hefboomfonds. De methode werd uitgewerkt tot een zelfstudiepakket en succesvol getest in verschillende organisaties. LiFT heeft binnen bedrijven het potentieel om van een effectieve leeraanpak met grote borgingsgarantie uit te groeien tot een breed toe te passen instrument, dat als een automatische reflex in allerlei contexten kan worden aangewend

Er werden opleidingen uitgewerkt om de kandidaat-facilitatoren op een interactieve en ervaringsgerichte manier op te leiden om het LiFT-traject binnen het bedrijf in goede banen te leiden. Raadpleeg de website UCLL of neem contact op data en tarieven in 2020.

Contactgegevens UCLL:
Stefan Lycops: Mail
Vicky Cauwels: Mail

Contact bij Alimento:
Herbert Matthys – tel 0473 654 276 of Mail

Het door ESF gevalideerde product is terug te vinden op
link

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/222/47/0631001/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Startdatum
Contacteer de lesgever
Lesgevers
UCLL
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven