Samenvatting
Producenten van levensmiddelen kunnen op hun etiketten bijkomende informatie plaatsen over de oorsprong van het product of van de ingrediënten (zolang deze info niet misleidend is). Maar wist je dat soms ook verplicht is?

Inleiding
Producenten van levensmiddelen kunnen op hun etiketten bijkomende informatie plaatsen aangaande de oorsprong van het product of de oorsprong van ingrediënten (zolang deze info niet misleidend is). Merk echter op: in bepaalde gevallen is de oorsprongsetikettering verplicht.

In het kader van de vrijwillige oorsprongsetikettering (VCOOL oftewel Voluntary Country Of Origin Labeling), gelden dan weer specifieke regels die van kracht gaan met ingang vanaf 01/04/2020. Deze afspraken werden verduidelijkt met de invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 (ter verduidelijking van de toepassingsregels van art. 26(3) uit verordening (EU) 1169/2011).

De regels stellen volgende: wanneer een land van oorsprong (of plaats van herkomst) van een levensmiddel vrijwillig vermeld wordt en niet hetzelfde is als deze van het primaire ingrediënt: dan dient tevens het land van oorsprong (of plaats van herkomst) van het primaire ingrediënt te worden vermeld óf vermelden dat beide verschillen.

Doelgroep
Bedrijfsleiders, hoger management, kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken , R&D-verantwoordelijken, inkoop- en marketingverantwoordelijken.

Doelstelling
In deze opleiding willen we verduidelijken wanneer oorsprongsetikettering wel/niet verplicht is. Tevens legt de lesgever de ‘nieuwe’ VCOOL regels uit: wat ingeval vrijwillige oorsprongsetikettering?

U krijgt antwoorden op volgende vragen:

    • Wanneer is oorsprongsetikettering wel/niet verplicht? Indien verplicht: hoe te vermelden?
    • Wat is een primair ingrediënt? Kunnen er meerdere primaire ingrediënten zijn?
    • Is de vermelding van de bedrijfsnaam en -gegevens een onderdeel van herkomstaanduiding? En wat met vlaggen, handelsmerken, …?
    • Hoe dient land van oorsprong (of plaats van herkomst) van een primair ingrediënt te worden geëtiketteerd?
    • Wat indien primaire ingrediënten uitsluitend van buiten de EU kunnen komen.

Geen voorkennis vereist

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak met tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever, gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
De Barrier
Grote Baan 9 - 3530 HOUTHALEN (Tel 011 52 55 25 )
Referentie
IPV/201/41/0101/63825/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer (of bedrijf dat behoort tot een groep met in totaal 100 werknemers of meer): € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor opleidingen voedselveiligheid en voedingstechnologie (volgens de voorwaarden van CEVORA)
Tijdsduur
4 uur, VOV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
26/05/2020
Datums
26/05/2020
Uren
9u00-13u00
Aantal inschrijvingen
2/12
Lesgevers
Eva Moens (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven