Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, nutritionisten, marketeers, verkopers… in de diervoedingssector

Doelstelling
De etiketteringsregels voor diervoeders correct toepassen.

Inhoud
De Europese wetgeving met betrekking tot het in de handel brengen en de etikettering van voedermiddelen en mengvoeders is recent gewijzigd. Er zijn zowel nieuwe verplichtingen als nieuwe keuzemogelijkheden uitgeschreven. Hier bovenop werden meer dan 100 toevoegingsmiddelen ingetrokken. Bij een aantal relevante toevoegingsmiddelen zijn er nieuwe toelatingen voorhanden die een aanpassing van uw etiket vereisen. Tevens werden voor een paar toevoegingsmiddelen nieuwe vergunningen geweigerd of niet ingediend. Ook de catalogus van voedermiddelen werd gewijzigd en vraagt op verschillende fronten een beheersing van elk diervoederbedrijf op het niveau van toegestane ingrediënten en etikettering. Heel wat nieuwe materie om even dieper bij stil te staan en dit doen we ook gedetailleerd in deze opleiding.

Prijs

  • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
  • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers telt.
  • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €150.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Aldhem
Jagersdreef 1 - 2280 GROBBENDONK (Tel 014/50.10.01)
Referentie
IPV/202/41/2412/63349/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
3,5 uur, geen VOV
Startdatum
13/10/2020
Datums
13/10/2020
Uren
09:00- 12:30 zonder lunch
Aantal inschrijvingen
0/15
Lesgevers
Joke Bouckaert (AMNOvam BVBA )
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven