Doelgroep
Iedereen die de circulaire visie op verpakkingen wenst te integreren in de bestaande bedrijfssystemen.
Doelstelling
Circulaire economie is een zeer actueel thema en bovenal een domein in volle beweging. Het doel van deze opleiding is om tools mee te geven inzake de circulaire visie op verpakkingen én deze te kunnen integreren in bestaande voedselveiligheids- & kwaliteitsmanagementsystemen.
Inhoud
Elk jaar produceren we met zijn allen binnen de Europese Unie momenteel meer dan 2,5 miljard ton afval. Dit is ongeveer 5 ton afval per burger. Tijd dus om van een traditioneel, lineair economisch weggooimodel over te schakelen naar een circulaire economie.
In 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan m.b.t. de overgang naar een circulaire economie in Europa goedgekeurd.
Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van de beleidsmatige doelstellingen, met een focus op verpakkingen én de impact die deze kunnen hebben op uw food safety & quality managementsystemen. Er wordt aandacht besteed aan beleidsmatige aspecten alsook aan de impact en trends m.b.t. verpakkingsmaterialen in uw sectorbranche.
Programma

 • Inleiding: situering van het begrip circulaire economie
 • Visie EU, nationaal wettelijk kader en engagementen rond verpakkingen
 • Cascade van waardenbehoud in voedselketen
 • Circulariteit in verpakking
  • Papier & karton
  • Plastics
  • Wat met disposables
  • Impact op VVO, certificatiemogelijkheden en andere voedselveiligheids- en kwaliteitsaspecten
 • Q&A’s en voorbeelden

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/202/41/2403/63346/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
21/10/2020
Datums
21/10/2020
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
1/12
Lesgevers
Sarah Laenen (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven