Doelgroep
Alle medewerkers die betrokken worden bij FAVV inspecties: bedrijfsleiders, kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, productiemedewerkers, …van slachthuizen en uitsnijderijen.

Doelstelling
Via deze cursus worden medewerkers uit de sectorbranche voorbereid op succesvolle FAVV inspecties.

Inhoud

 • FAVV inspecties: wat, waarom en frequentie
 • Link naar autocontrole certificatie
 • Overzicht van de inspectielijsten FAVV: vragen van het FAVV – antwoorden van de operatoren
 • erkenningen
 • infrastructuur, inrichting en hygiëne
 • autocontrole - HACCP
 • traceerbaarheid
 • meldingsplicht
 • etikettering

Methode
Via een interactieve en pragmatische aanpak zal de lesgever de nodige ‘tips en tricks’ meegeven teneinde de FAVV-inspecties met succes te doorstaan.

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Hotel Van der Valk
Baarleveldstraat 2 - 9031 DRONGEN (Tel 09 22 674 32)
Referentie
IPV/202/41/2412/63339/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
16 uur, geen VOV
Startdatum
22/09/2020
Datums
22/09/2020 en 06/10/2020
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
2/12
Lesgevers
Sarah Laenen (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven