Inleiding
Voedselovergevoeligheid is een toenemend gezondheidsprobleem. Studies tonen aan dat het aantal mensen met een voedselallergie de laatste jaren sterk is gestegen. Allergenen maken dus een belangrijk onderdeel uit van het voedselveiligheidsmanagementsysteem van elk voedingsbedrijf en elke medewerker dient bewust te zijn van de gevaren die allergenen met zich meebrengen.
Om de consument duidelijk te informeren, zijn er op Europees niveau wettelijke bepalingen vastgelegd voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen en informatieverstrekking bij niet voorverpakte voedingsmiddelen. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van kruiscontaminatie en hoe dient dit geëtiketteerd te worden en welke voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden?

Doelstelling
Deze opleiding heeft tot doel om medewerkers van uitsnijderijen waar bereidingen gemaakt worden de nodige basiskennis bij te brengen omtrent voedselallergieën, allergenen, de gerelateerde wetgeving en de maatregelen die in een voedingsbedrijf genomen dienen te worden om het risico van allergenen te beheersen.

Doelgroep
Kwaliteits- en productieverantwoordelijken

Methode
Interactieve, praktische aanpak met voorbeelden uit de vleessector.
Er is steeds mogelijkheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaring met de trainer en de medecursisten.

Inhoud
Tijdens de opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Voedselallergieën en –intoleranties: wat houdt dit in?
 • Achtergrondinformatie en voorbeelden uit de praktijk
 • Overzicht van de 14 wettelijk bepaalde allergenen, hun symptomen en voorkomen
 • Relevante regelgeving m.b.t. allergenen: etikettering, ‘vrij van’ claims
 • Kruisbesmetting
  • drempelwaarden en VITAL
  • etikettering van kruisbesmetting
 • Beheersmaatregelen
 • Detectiemethodes: beschikbare testen en valkuilen

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Hof ter zielbeek
Sint-Katharinastraat 191 - 2870 PUURS (Tel 03 886 00 87)
Referentie
IPV/201/41/2412/63337/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
4 uur, geen VOV
Startdatum
10/09/2020
Datums
10/09/2020
Uren
13u00-17u00
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Kristien Neyts (Quality Coaching)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven