Sinds 1 januari 2013 moeten alle grotere slachthuizen volgens een Europese verordening een functionaris voor het dierenwelzijn in dienst hebben. Met grote slachthuizen bedoelen we slachthuizen die meer dan 1.000 grootvee-eenheden of meer dan 150.000 stuks pluimvee of konijnen per jaar slachten.

Febev, VIP en NVP in samenwerking met Alimento organiseren nogmaals een opleiding Functionaris Dierenwelzijn, goedgekeurd door de Vlaamse Overheid, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Dierenwelzijn.

Inhoud

 • Belang van het dierenwelzijn
 • Het behandelen en verzorgen van de dieren na de aankomst in het slachthuis
 • Het fixeren van dieren met het oog op bedwelmen of doden
 • Het bedwelmen van dieren
 • Het beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming
 • Het aanhaken of optakelen van levende dieren
 • Het verbloeden van levende dieren
 • Het slachten volgens de ritus
 • Het doden van dieren
 • Alle courante in België geslachte diersoorten komen aan bod
 • De opleiding van en getuigschrift vakbekwaamheid van slachthuismedewerkers die in contact komen met levende dieren

11/12/2019 examen. Dit zal, voorbereiding inbegrepen, een goed uur duren.
Vooraf wordt elke deelnemer door de trainer verwittigd wanneer hij/zij moet aanwezig zijn
Beide opleidingssessies (20/11 en 27/11/2019) moeten gevolgd worden vooraleer het examen kan worden afgelegd. Indien een deelnemer wordt vervangen moet dit vooraf gemeld worden.

Het didactisch materiaal (handboek dierenwelzijn) is inbegrepen in de kostprijs en zal overhandigd worden bij het begin van de cursus.

Prijs
Voor werknemer of patroon uit een voedingsbedrijf (paritair comité 118 en 220) : 210€
Geen werknemer of patroon uit de paritaire comités 118 en 220 : 420€

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
DE MONTIL
Moortelstraat 8 - 1790 AFFLIGEM (Tel 02 583 00 70)
Referentie
IPV/192/42/2412/61705/01
Prijs
210 EUR per deelnemer
Tijdsduur
10,5 uur, geen VOV
Startdatum
20/11/2019
Datums
20/11/2019, 27/11/2019 en 11/12/2019
Uren
van 13.30u tot 17.00u
Aantal inschrijvingen
6/12
Lesgevers
Jos Van Thielen - Bert Driessen (Katholieke Hogeschool der Kempen (Thomas More))
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven