Introductie
Vaak ervaren we de nood bij de bedrijven aan een ruimer technisch inzicht bij operatoren en mecaniciens. In deze basisopleiding leert men stap voor stap de basis van elektriciteit. De leerstof wordt benaderd vanuit praktisch oogpunt.

Doelgroep
Productiemedewerkers/operatoren/techniekers met nauwelijks of geen voorkennis van elektriciteit

Voorkennis
Niet vereist

Doelstelling
Na de opleiding:

 • Hebben de deelnemers meer technische bagage zodat ze in staat zijn om eerstestelijnsherstellingen, elementair en preventief onderhoud uit te voeren

Inhoud

 • Veilig werken aan elektrische installaties (BA4)
 • Basisbegrippen: elektrische grootheden, meten en controleren grootheden
 • Basis Wetmatigheden - DC: Ohm, Pouillet, vermogen, basisschakelingen, serie, parallel
 • Basis begrippen AC: begrippen, kenmerken
 • Fase & faseverschuiving: arbeidsfactor, praktische impact
 • Impedantie
 • Wisselstroomvermogen: enkelfasig, driefasig
 • Netspanningen
 • Omschakelen van 3f naar 1f
 • Werking van een aarding: aardingspen aanleggen en meten
 • Equipotentiaalverbindingen
 • Spanningsgebieden
 • Transformatoren: doel, overzicht
 • Draadkleuren: algemeen, vermogenkringen, stuurkringen
 • CE-stekkers: kleurcodering, polen aantal, klokgetallen
 • Isolatieklassen
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
MOUSCRON
Referentie
VIN/192/80/0601/61228/01
Prijs
810 EUR
Tijdsduur
24 h, CEP possible en combinaison avec d'autres modules de Techniek, onderhoud en productie
Startdatum
08/10/2019
Datums
08/10/2019, 15/10/2019 en 22/10/2019
Uren
08u00-16u30, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
2/8
Lesgevers
VINTO
Loonkost - VOV

En certains cas, une partie des coûts salariaux peut être récupérée par une attestation CEP (Congé Education Payé )

Contact Alimento

Nele Delvoye

VINTO-projecten
0476/971 936
Terug naar boven