Introductie
Elk proces van continue verbetering kan pas starten met een opgeruimde en georganiseerde werkplek.
Overbodige materialen, geen vaste plaatsen voor omsteldelen of gereedschap creëren een onoverzichtelijke werkplek. Lange zoektijden en ongevallen zijn vaak het gevolg.
Voor operatoren en techniekers is het een bron van frustratie. Bovendien kunnen afwijkingen aan machines slecht gedetecteerd worden wanneer er veel overbodige spullen rond de machines staan.
Dankzij een theoretische omkadering en opvolging op de werkvloer is het mogelijk om met de verbetermethode 5S een ordelijke, nette en georganiseerde werkplek te realiseren.

Doelgroep
Operators en techniekers

Voorkennis
Niet vereist

Doelstelling
Na de opleiding:

  • Kennen de deelnemers de 5S verbetermethode
  • Weten ze hoe ze deze methode moeten toepassen

Inhoud
Inleiding
Werkplekorganisatie in 5 stappen

  • Sorteren: Alle overbodige materialen verwijderen
  • Schikken: Alle materialen hebben een vaste plaats, iedereen kan makkelijk materialen vinden en na gebruik terugbezorgen.
  • Schoonmaken: De werkplek en alle materialen worden grondig schoongemaakt.
  • Standaardiseren: Vaste afspraken maken over de orde en netheid: wie doet wat en wanneer
  • Standhouden: Ervoor zorgen dat de situatie behouden blijft
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOOL
Denis Voetsstraat 21 - 2260 WESTERLO (VOORTKAPEL) (Tel 014 54 50 75)
Referentie
VIN/192/80/0604/61134/01
Prijs
190 EUR per deelnemer
Tijdsduur
4 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
25/09/2019
Datums
25/09/2019
Uren
13u00-17u00
Aantal inschrijvingen
0/8
Lesgevers
Maarten Michiels (VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOOL)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Nele Delvoye

VINTO-projecten
0476/971 936
Terug naar boven