DOELGROEP
Medewerkers personeelsdienst en/of leidinggevenden op de werkvloer die de gesprekken rond absenteïsmebeleid met de medewerkers zullen voeren en de resultaten ervan opvolgen

DOELSTELLINGEN
In deze opleiding vergroten de medewerkers hun competentie om:

 • hun verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot het absenteïsmebeleid
 • medewerkers door een goed terugkeergesprek te voeren te motiveren
 • actief te luisteren tijdens een terugkeergesprek
 • een constructief absenteïsmegesprek te voeren
 • reacties van de medewerker op te vangen
 • problemen die medewerkers tijdens dit gesprek aanbrengen te analyseren
 • medewerkers tijdens het gesprek te confronteren
 • goede werkafspraken te maken

PROGRAMMA
Belang van het verzuimbeleid

 • medewerkers bewust maken van de gevolgen voor het bedrijf, hun afdeling en hun collega's
 • de absenteïsmecijfers en algemene cijfergegevens
 • oorzaken en aandachtspunten van het beleid
 • rol van de leidinggevende in dit beleid
 • verschillende stappen in het absenteïsmebeleid

Werkhervattingsgesprek

 • voorwaarden
 • verloop
 • valkuilen
 • de rol van de leidinggevende in dit gesprek
 • nazorg
 • tips

Ziektemeldingsgesprek en Verzuimgesprek

 • voorwaarden
 • verloop
 • valkuilen
 • de rol van de leidinggevende in dit gesprek
 • nazorg
 • tips
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
AA Tower
Technologiepark 19 - 9052 ZWIJNAARDE (Tel 09 242 49 51 )
Referentie
OBM/192/44/0301/60565/01
Prijs
150 EUR per deelnemer
Tijdsduur
8 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
15/10/2019
Datums
15/10/2019
Uren
9.00-17.00u, met broodjesmaaltijd
Aantal inschrijvingen
11/12
Lesgevers
Jean-Claude Laurent (Novare bvba)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven