DOELGROEP
Deze opleiding richt zich tot tweedelijnsverantwoordelijken, vb productieverantwoordelijken, afdelingschefs, …

DOELSTELLING
In deze opleiding vergroten de deelnemers hun competentie om:

 • hun verwachtingen naar medewerkers te formuleren
 • SMART doelstellingen te formuleren
 • SMART afspraken te maken
 • organisatiedoelen te vertalen naar individuele medewerkers
 • door te vragen naar noden en behoeften van medewerkers om hun functie goed te kunnen invullen
 • beoordelingscriteria te concretiseren
 • medewerkers zo objectief mogelijk te beoordelen
 • feedback te geven volgens de regels

PROGRAMMA
Functionerings-, evolutie- en evaluatiegesprekken: wat is het verschil?

 • functioneringsgesprek: kenmerken en doelstellingen, wederzijdse verwachtingen, belang van een functiebeschrijving.
 • evolutiegeprek: kenmerken en doelstellingen, wederzijdse verwachtingen bespreken, opvolging gemaakte afspraken.
 • evaluatiegesprek: kenmerken en doelstellingen, gemaakte afspraken evalueren, gevolgen.

Functioneringsgesprek: hoe stem je wederzijdse verwachtingen af?

 • hoe bereid je een functioneringsgesprek voor?
 • hoe voer je een functioneringsgesprek?
 • smarte doelen formuleren
 • functiebeschrijving: maken van een werkbaar instrument
 • wederzijdse verwachtingen duidelijk communiceren
 • tweerichtingsverkeer
 • hoe stel je opvolgbare actieplannen op?
 • hoe kom je tot goede beoordelingscriteria?

Evolutiegesprek: hoe bereid je het gesprek voor?

 • hoe bereid je een evolutiegesprek voor?
 • hoe voer je een evolutiegesprek?
 • coachen van medewerkers op afspraken
 • bijsturen van gemaakte afspraken

Evaluatiegesprek: hoe voer je een constructief gesprek?

 • hoe bereid je een evaluatiegesprek voor?
 • hoe voer je een evaluatiegesprek?
 • smarte doelen evalueren
 • duidelijke feedback formuleren op gemaakte afspraken
 • afspraken maken omtrent de opvolging
Inschrijven op de reservelijst

Praktisch

Locatie
AA Tower
Technologiepark 19 - 9052 ZWIJNAARDE (Tel 09 242 49 51 )
Referentie
OBM/192/44/0301/60503/01
Prijs
300 EUR per deelnemer
Tijdsduur
16 uur, geen VOV
Startdatum
09/12/2019
Datums
09/12/2019 en 16/12/2019
Uren
9.00-17.00u, met broodjesmaaltijd
Aantal inschrijvingen
12/12
Lesgevers
Jean-Claude Laurent (Novare bvba)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Deze sessie is volzet. Wil je geïnformeerd worden wanneer we een nieuwe sessie plannen? Laat je gegevens na.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven