Doelgroep
Deelnemers hebben best een grondige basiskennis boekhouding en/of fiscaliteit.

Doelstelling
U krijgt een duidelijk inzicht in de nieuwe internationale boekhoudnormen (IAS-regels).
U weet op welke wijze u uw financiële bedrijfsrapportering dient aan te passen conform de nieuwe regels.

Inhoud

 • De Internationale boekhoudnormen
  • Wat zijn de belangrijkste evoluties inzake internationale rapportering?
  • Historiek, structuur en belang van de IAS-regels
  • Europese richtlijnen terzake
  • Laat de Belgische wet het gebruik van IAS-normen toe?
 • Voorstelling van de jaarrekening
  • Raamwerk
  • IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
  • IAS 8 Grondslag voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
  • IAS 7 Kasstroomoverzicht
  • AS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen
 • Waardering van activa en passiva
  • IAS 2 Voorraden
  • IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden
  • IAS 16 Materiële vaste activa
  • IAS 17 Lease overeenkomsten
  • IAS 23 Financieringskosten
  • IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa
  • IAS 38 Immateriële activa
  • IAS 40 Vastgoedbeleggingen
  • AS 19 Personeelsbeloningen
  • IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en onvoorwaardelijke
  • activa
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Cobot
Poortakkerstraat 92 - 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (Tel 09 222 26 14)
Referentie
COB/192/44/0802/60476/01
Prijs
300 EUR per deelnemer
Tijdsduur
16 uur, geen VOV
Startdatum
13/11/2019
Datums
13/11/2019 en 27/11/2019
Uren
9.00-17.00u, met broodjesmaaltijd
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Siebrecht Plateau (SBM opleidingen)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven