Doelgroep
Bedienden uit aankoop, verkoop, marketing,… en jonge (assistent-)productieverantwoordelijken zonder economische vooropleiding.

Doelstelling

 • U verwerft een praktisch inzicht in de opbouw en de samenstelling van de balans en de resultatenrekening van een onderneming.
 • U overstijgt de theoretische “boekhouderslogica" en analyseert en evalueert vanuit bedrijfs-economische context en dito business logica.
 • U leert de jaarrekening van bv. concurrenten, (potentiële) klanten en leveranciers correct interpreteren en actiegericht evalueren.
 • U wordt wegwijs gemaakt waar u, niet enkel in België, maar voor alle landen van de EU, financiële info kunt opvragen. Alsook waar u een basis ter vergelijking vindt (benchmark).
 • U zult beter en met meer inzicht en gemak, kunnen participeren in meetings waar financiële cijfers besproken worden.
 • U bent in staat om met (voldoende) financiële kennis van zaken betere beslissingen te nemen.

Benodigdheden
ELKE DEELNEMER WORDT GEACHT EEN ZAKREKENMACHINE BIJ ZICH TE HEBBEN

Inhoud
Structuur van de jaarrekening:

 • de balans: opbouw van de rubrieken, de inhoud en de betekenis van de verschillende
  • rubrieken
 • de resultatenrekening: opbouw van de rubrieken, de inhoud en de betekenis van de
  • verschillende rubrieken
 • de toelichting: opbouw en inhoud
 • constante aandacht voor de bedrijfseconomische dimensie, met verwijzing naar do’s en
  • don’ts (waaronder “opsmuk-operaties").

Invloed van de maand- en eindejaarsbewerkingen op de balans en resultatenrekening :

 • de verrichtingen op het einde van het boekjaar:
  • inventaris
  • voorraadwijziging
  • afschrijvingen
  • voorzieningen
  • meer- en minderwaarden

De balansanalyse: de ratio’s en hun betekenis:

 • rendabiliteit
 • liquiditeit
 • solvabiliteit
 • cash flow

De “financial quick scan" bundelt alle kernratio’s en financiële bedrijfsinfo op 1 A4 tot een soort “financial footprint" (zoals een ecologische footprint):

 • 4 oefeningen met reële jaarrekeningen met elk hun ingevulde financial quick scan
 • nadruk ligt op de interpretatie van deze financial footprint
 • case per case : Individuele voorbereiding, met telkens groepsdiscussie.
Inschrijven op de reservelijst

Praktisch

Locatie
AA Tower
Technologiepark 19 - 9052 ZWIJNAARDE (Tel 09 242 49 51 )
Referentie
COB/192/44/0802/60471/01
Prijs
300 EUR per deelnemer
Tijdsduur
16 uur, geen VOV
Startdatum
19/11/2019
Datums
19/11/2019 en 26/11/2019
Uren
9.00-17.00u, met broodjesmaaltijd
Aantal inschrijvingen
12/12
Lesgevers
Jan De Klerck (SBM)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Deze sessie is volzet. Wil je geïnformeerd worden wanneer we een nieuwe sessie plannen? Laat je gegevens na.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven