Doelgroep

 • Medewerkers personeelsdienst en/of leidinggevenden op de werkvloer die de gesprekken rond absenteïsmebeleid met de medewerkers zullen voeren en de resultaten ervan opvolgen

Doelstellingen

 • Inzicht verschaffen in wat presentiebeleid voor de organisatie en de medewerkers kan betekenen.
 • De rol van de leidinggevende in het presentiebeleid kunnen inschatten.
 • De verschillende gespreksvormen die ertoe bijdragen om de verzuimdrempel te verhogen en de werkhervattingsdrempel te verlagen, kunnen toepassen.

Inhoud

 • Inleiding
 • Cijfermateriaal van de organisatie
 • Definiëring van enkele begrippen mbt aanwezigheidsbeleid
 • Aandachtspunten van het beleid van de organisatie
 • De rol van de leidinggevende van de organisatie in dit beleid
 • Verschillende stappen in het aanwezigheidsbeleid van de organisatie
 • Actiepunten om de werkhervattingsdrempel te verlagen
 • Actiepunten om de verzuimdrempel te verhogen
 • Verschillende gespreksvormen:
  • Het ziektemeldingsgesprek
  • Het herstelmeldingsgesprek
  • Het werkhervattingsgesprek
  • Het verzuimgesprek
 • De verschillende gespreksvormen nader bekeken:
  • Voorwaarden
  • Verloop
  • Valkuilen
  • De rol van de leidinggevende in het gesprek
  • Nazorg
  • Tips
 • Methodiek van de opleiding:
 • Leergesprek
 • Videosimulatieoefening met cases uit de eigen praktijk van de cursist
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Limtec +
Wetenschapspark 35 - 3590 DIEPENBEEK (Tel 089 692 030 )
Referentie
LIM/192/44/0301/60424/01
Prijs
300 EUR per deelnemer
Tijdsduur
15 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
26/09/2019
Datums
26/09/2019 en 03/10/2019
Uren
09u00-16u30, met lunch
Aantal inschrijvingen
5/12
Lesgevers
Els Ory (Impact NV)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven