Samenvatting
Verwerf inzicht in het dynamische risicobeheersingssysteem en de verplichtingen van de werkgever en de hiërarchische lijn. Verder leer je een globaal preventieplan voor vijf jaar opstellen, aangevuld en herzien met jaarlijkse actieplannen.
 • Doelgroep
 • Preventieadviseurs, productieverantwoordelijken en bedienden uit de technische (studie)dienst en het onderhoud.
 • Doelstelling
 • Het KB van 27 maart 1998 verplicht het opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem en definieert de verplichtingen van de werkgever en de hiërarchische lijn. Het legt ondermeer het opstellen op van een globaal preventieplan voor 5 jaar, aangevuld en herzien door jaarlijkse actieplannen. Dit alles dient te gebeuren op basis van een systematische analyse van de ongevalsrisico's in de onderneming.
 • u verwerft een duidelijk inzicht in de verplichtingen met betrekking tot het opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem (kb. 27/03/98).
 • u maakt kennis met een systematische (en haalbare) aanpak voor de analyse van beroepsrisico's.
 • u kan met uw praktische vragen terecht bij een deskundige en u hebt gelegenheid tot ervaringsuitwisseling met vakgenoten.


 • Inhoud
 • opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem
 • het dynamisch risicobeheersingssysteem
 • de preventiemaatregelen
 • het globaal preventieplan
 • het jaarlijks actieplan
 • betrokkenheid van de werkgever
 • betrokkenheid van de hiërarchische lijn
 • betrokkenheid van de werknemers
 • benadering van het risico
 • kennis van het risico
 • aanvaardbaarheid van het risico
 • het preventiebeleid
 • de risico-evaluatie
 • verminderen van het risico
 • de analyse van beroepsrisico's
 • de keuze van een methode
 • sleutelpunten van de risicoanalyse volgens het kb van 27 maart 1998
 • geïntegreerde strategie voor risicoanalyse
 • de pageris methode als methode om risico's te evalueren
 • integratie van de pageris methode in een dynamisch risicobeheersingssysteem
 • de opdeling in elementaire activiteiten
 • prioriteitsstelling van de te analyseren taken
 • de gevarenlijsten
 • de eigenlijke risicoanalyse
 • identificatie van blootgestelde personen
 • de geschreven documenten
 • de selectie van personen belast met de evaluatie
 • de deelname van de werknemers
 • een beroep doen op externe diensten
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Cobot
Poortakkerstraat 92 - 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (Tel 09 222 26 14)
Referentie
COB/191/44/0704/57700/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer (of bedrijf dat behoort tot een groep met in totaal 100 werknemers of meer): € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor opleidingen voedselveiligheid en voedingstechnologie (volgens de voorwaarden van CEVORA)
Tijdsduur
3,5 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
14/03/2019
Datums
14/03/2019
Uren
09:00- 12:30 zonder lunch
Aantal inschrijvingen
3/15
Lesgevers
Marc De Brabandere (MDB Consultancy)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven