Samenvatting
Beheersen van de veiligheidsregels en praktische toepassing ervan bij het werken aan elektrische installaties. Waar de opleiding BA4 beperkt is, is de opleiding BA5 ruimer: er wordt een basis gecreëerd voor het zelf zien, interpreteren en beslissen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor de medewerkers die moeten schakelen met hoogspanning in functie van onderhoud, opstart, herstelling, montage en indienststelling van installaties. Deze mensen moeten in de eerste plaats de gevaren onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen.

Voorkennis
De deelnemers hebben reeds de BA5-opleiding gevolgd.
Doelstelling
Het doel van deze cursus is het installatie-, uitbatings- en onderhoudspersoneel van elektrische installaties de nodige vorming te geven om op een veilige wijze aan de hoospanningsinstallatie te werken.
Inhoud

  • Theorie: Spanningsgebieden, het net, waarom HS gebruiken? Elektrisch risico, preventiemaatregelen, reglementair aspect,personen bekwaamheid, werken in elektrische installaties, buiten spanning, gouden regels, onder spanning. Gevaren van elektriciteit, bescherming tegen RA en OA. Voornaamste functies, apparaten, MS-cellen, type van lokalen, beschermingsgraden van omhulsels en hindernissen.
  • Praktijk: Gedetailleerde voorstelling van de persoonlijke uitrusting van de technicus speciaal ontworpen voor het uitvoeren van de HS-handelingen + manipulaties en veiligheidstelling van een HS-uitrusting (toepassen van de gouden regels).

Prijs
490 EUR/dlnr

Praktisch

Locatie
Nevele
Referentie
IPV/191/43/0602/24034/21
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Startdatum
30/09/2019
Datums
30/09/2019
Uren
08:00-16:30
Lesgevers
VINTO
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven