Doelgroep
(Quality-)Managers en alle andere medewerkers binnen een Q-department.

Doelstelling
Op het gebied van kwaliteitsmanagement in de voedingsmiddelensector is met digitalisering nog een wereld te winnen; in deze opleiding willen we enkele tips & tricks aanreiken teneinde uw food safety management systeem meer ‘digital proof’ te maken.

Methode
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgever); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

Inhoud
Digitalisering in de voedingsindustrie komt slechts gestaag op gang. In het bijzonder is de documentaire ondersteuning van een kwaliteitsmanagementsysteem vaak nog één grote papiermolen. Nochtans kunnen kleine verbetertips (en/of grotere aanpassingen) de documentaire ondersteuning grotendeels vereenvoudigen en/of performanter maken. Ook de digitalisering van (kwaliteits-)controles op de werkvloer resulteert vaak in een hogere efficiëntie, zorgvuldiger werk én vermindert de menselijke foutlast.

In deze opleiding worden enkele tips & tricks aangereikt om kleine (of grotere) stappen in digitalisering te zetten. Als output doelen we op een performantere én pragmatischere aanpak van uw kwaliteitsmanagement systeem: van losse digitale systemen en generieke actielijsten tot grotere applicaties en automatische rapportagesystemen.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Aldhem
Jagersdreef 1 - 2280 GROBBENDONK (Tel 014/50.10.01)
Referentie
IPV/191/41/0106/57528/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer (of bedrijf dat behoort tot een groep met in totaal 100 werknemers of meer): € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor opleidingen voedselveiligheid en voedingstechnologie (volgens de voorwaarden van CEVORA)
Tijdsduur
8 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
13/06/2019
Datums
13/06/2019
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
11/12
Lesgevers
Sarah Laenen (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven