Doelgroep
De opleiding richt zich tot verantwoordelijken voor kwaliteit, R&D, communicatie, …

Doelstelling
Jammer genoeg wordt de voedingsindustrie regelmatig geconfronteerd met recalls van voedingsmiddelen en -ingrediënten. Deze terugroepacties hebben naast een imagoverlies vaak een economische impact voor de producent als gevolg van claims.
Tijdens dit seminarie worden de oorzaken van recalls en de de wettelijke aspecten behandeld.

Inhoud

  • Oorzaken van recalls: microbiologische contaminatie, smaakafwijkingen, niet-gedeclareerde allergenen, bederf, …
  • Het wettelijk kader, zowel op Belgisch als Europees vlak,
  • Smaakafwijkingen (off-flavours en taints), waardoor producten uit de markt moeten genomen worden.
  • Bij elke off-flavour- of taint-problematiek is het belangrijk om de verantwoordelijke component(en) op te sporen en te identificeren. Uitgaande van de chemische structuur van de verantwoordelijke component(en) kan feedback worden gegeven om deze smaakafwijkingen in de toekomst te vermijden.
  • Aan de hand van casestudies zullen onderzoeksstrategieën voorgesteld worden om een off-flavour- of taintproblematiek in kaart te brengen. Ook casestudies van verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen van verpakte levensmiddelen zullen aan bod komen.
  • Crisismanagement is cruciaal. Op interactieve wijze zal het belang van een goed crisismanagement belicht worden en zullen good practices aangereikt worden om snel, accuraat en schadebeperkend op te treden in geval van een recall.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/191/43/2117/57427/01
Tussenkomst
140 EUR/dag/dlnr (max 420/dag)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
SENS TECH Vlaams Adviescentrum Sensoriek v/Voedingsmiddelen & contactmaterialen
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven