Samenvatting
Geurhinder is één van de meest courante klachten tegenover productiebedrijven. Toelichting rond het huidige geurbeleid in Vlaanderen, hoe geur wordt gemeten en hoe gegevens worden gebruikt om de situatie aan de bron of in de omgeving te evalueren. 

Doelgroep
De milieucoördinator of andere milieuverantwoordelijken

Doelstelling
Een seminarie van een halve dag omtrent geurhinder in de industrie.
Aanpak en beheersing.

Inhoud
Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de vaakst voorkomende klachten tegen productiebedrijven.

Dit seminarie geeft een bondige toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen.

Er wordt vervolgens ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe deze gegevens gebruikt worden om de situatie aan de bron of in de omgeving te evalueren.

Ook de mogelijke maatregelen worden hierbij in kaart gebracht. Het geheel wordt geïllustreerd met een aantal concrete cases.

Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar digitale systemen om geur te monitoren.

Deze sessie komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator.

Praktisch

Contact Alimento

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven