Samenvatting
Kennismaking met de basisbegrippen van microbiologie binnen de brouwerij. Focus op specifieke microbiologie voor gevorderden en specifieke topics rond brouwerijmicrobiologie voor experten.

Doelgroep

 • Werknemers uit de mouterij en de brouwerijsector.
 • Craftbrouwers en huisbrouwers die de propagatie van gist en de groei van besmettingen wensen te begrijpen.
 • Iedereen die een specifiek aspect over de basismicrobiologie in de mouterij en de brouwerij wenst te kennen.

Doelstelling

 • Tijdens een eerste halve dag wordt van start gegaan met het deel “Microbiologie voor beginners" waarbij kennis gemaakt wordt met de basisbegrippen van microbiologie. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten micro-organismen belangrijk voor de brouwerij en vooral hoe ze te herkennen. Bijkomend wordt ook de groeikinetiek van micro-organismen bestudeerd en wordt kennisgemaakt met de fundamentele kennis van fermentatietechnologie en hoe fermentatieprocessen kunnen geoptimaliseerd worden.
 • In deel 2 “Microbiologie voor gevorderden" wordt gefocust op de specifieke microbiologie in de brouwerij zelf. Hierbij wordt dieper ingegaan op de algemene biochemie van gisten en melkzuurbacteriën. Hoe steriliseren of pasteuriseren, reiniging & desinfectie en hygiëne een invloed kunnen hebben de kwaliteit van bier wordt uit de doeken gedaan. Het gebruik van controlekaarten, de toepassing van sneltesten en de integratie van dit alles in kwaliteitssystemen staan op het programma.
 • Tenslotte wordt in het derde deel “Microbiologie voor experten" specifieke topics ivm brouwerijmicrobiologie besproken. De problematiek van nabesmettingen door biofilms van gisten en melkzuurbacterien wordt van naderbij bestudeerd. Het gebruik van anti-microbiele producten om uitgroei van lactobacillen onder controle te houden, alsook het gebruik van specifieke gisten om nevenstromen om te zetten tot waardevolle bijproducten zoals bio-ethanol staan op het programma.

Inhoud
Deel 1 – Microbiologie voor beginners

 • Microbiologie for dummies
  • Basismicrobiologie – bacteriën en gisten
  • Microscopie
  • Verschillende soorten voedingsbodems
  • Groei van micro-organismen
 • Fermentatietechnologie
  • Wat is fermentatie?
  • Verschillende soorten fermentatieprocessen
  • Optimalisatie van fermentatieprocessen

Deel 2 – Microbiologie voor gevorderden

 • Gist
  • Algemene biochemie gekoppeld aan het brouwproces
  • Wat is een gist?
  • Metabolisme van gist
 • Melkzuurbacteriën
  • Metabolisme
  • Sterilisatie en pasteurisatie
  • Hoe nabesmetting voorkomen?
 • Reining en desinfectie
  • Hygiënogram
  • Controlekaarten
  • Biofilm in de voedingsindustrie
  • Sneltesten

Deel 3 - Microbiologie voor experten

 • Gemodificeerde gisten
 • Antimicrobiële producten tegen Lactobacillen
 • Biofilms in de voedingsindustrie

Duur
5 halve dagen (14h00-17h00) waarvan de eerste halve dag (Microbiologie voor dummies) facultatief is en enkel moet gevolgd worden door beginners. Indien deze basiskennis reeds verworven is kan men zich inschrijven voor de 4 andere halve dagen (Deel 1 Fermentatietachnologie (0,5 dag) + Deel 2 (0,75 dag) + Deel 3 (0,75 dag)). Gelieve bij uw inschrijving duidelijk te vermelden of u de eerste halve dag (Microbiologie voor dummies) al dan niet wil volgen.

Een opleiding wordt pas georganiseerd vanaf het ogenblik dat er voldoende inschrijvingen zijn. Pas dan worden de cursusdata vastgelegd en gecommuniceerd.

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • € 75 per deelnemer per halve dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers of meer telt (€ 300 voor 4 sessies en € 375 voor 5 sessies).
 • € 150 per halve dag per deelnemer (€ 600 voor 4 sessies en € 750 voor 5 sessies) voor de anderen.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
KU Leuven Technology Campus Gent
Gebroeders de Smetstraat 1 - 9000 GENT (Tel 09/265 86 10)
Referentie
IPV/191/41/2108/57351/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer (of bedrijf dat behoort tot een groep met in totaal 100 werknemers of meer): € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor opleidingen voedselveiligheid en voedingstechnologie (volgens de voorwaarden van CEVORA)
Tijdsduur
nog vast te leggen
Datums
nog te bepalen
Uren
nog vast te leggen
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Alex Verplaetse (KU Leuven )
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven