Samenvatting
Uitdieping van de vaardigheden en kennis van de vertrouwenspersoon. Vanuit de concrete vragen van de deelnemers zelf wordt interactief te werk gegaan via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

De jaarlijkse supervisie
Met het KB van 10 april 2014 werd de opleiding tot vertrouwenspersoon formeel vastgelegd binnen de wetgeving van preventie en psychosociale risico’s op het werk.
Een vertrouwenspersoon die de basisopleiding heeft voltooid, is verplicht om minstens eenmaal per jaar deel te nemen aan een supervisie, bijscholing of upgrade.
Enkel erkende lesgevers mogen deze jaarlijkse upgrade organiseren. Via de supervisie blijf je als vertrouwenspersoon in orde met de wettelijke vereisten

De doelgroep
Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor mensen die reeds de Basisopleiding Vertrouwenspersoon hebben gevolgd.

Doelstelling
De vertrouwenspersoon wordt versterkt in het professioneel optreden bij psychosociale risico’s op het werk. Het doel is om vanuit concrete vragen van de deelnemers te werken via interactie en intervisiemethodieken en de gespreksvaardigheden diepgaander te trainen.

Inhoud
Tijdens de supervisie wordt dieper ingegaan op:

  • casussen die de deelnemers zelf aanbrengen
  • bepaalde specifieke thema’s zoals het bemiddelingsgesprek, het gesprek met de aangeklaagde, etc.
  • evoluties in het werkveld

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven