Samenvatting
Uitdieping van de vaardigheden en kennis van de vertrouwenspersoon. Vanuit de concrete vragen van de deelnemers zelf wordt interactief te werk gegaan via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Binnen het nieuwe wetgevende kader van het KB 10 april 2014 werd het belang van supervisie onderstreept. Vertrouwenspersonen dienen jaarlijks 1 dag supervisie of bijscholing te volgen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die reeds de basisopleiding Vertrouwenspersonen hebben gevolgd:
Preventieadviseurs, personeelsverantwoordelijken en HR-medewerkers leidinggevenden, ...

Doelstelling
De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn opdracht.
Het doel is vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Inhoud
Het accent ligt op besprekingen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Ook het uitdiepen van bepaalde thema’s zoals het bemiddelingsgesprek, het gesprek met de aangeklaagde en evoluties uit het werkveld komen aan bod.
Voor de inhoud van de thema’s verwijzen wij naar het aanbod van de betreffende lesgever.

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven