Samenvatting
Met de ‘Mooi Werk Tool’ - een webapplicatie ontwikkeld door TNO en de Universiteit van Twente - worden de deelnemers in een interactieve workshop uitgedaagd goed te kijken naar de fit of match tussen zichzelf en hun werk.

Doelgroep
Leidinggevenden, teamverantwoordelijken, HRM-verantwoordelijken

Leerdoelstelling
Job- en team crafting houdt in dat medewerkers individueel en/of gezamenlijk vorm geven aan hun werk en zo een betekenisvolle en motiverende job creëren. Door kleine wijzigingen aan te brengen in zijn werk en/of zijn manier van werken laten zij hun werk beter aansluiten bij hun interesses, talenten en vaardigheden. Job crafting komt ten goede van de medewerker én diens organisatie. Medewerkers die job craften voelen zich niet alleen gelukkiger in hun job, maar ook meer geëngageerd, performanter, meer in flow, en zijn minder vaak ziek of afwezig.

In deze opleiding leer je wat job- en team crafting concreet inhoudt en krijg je handvatten aangereikt om je medewerkers te stimuleren tot het sleutelen aan de eigen baan. The proof of the pudding is in the eating! Daarom ga je in deze opleiding zelf aan de slag met het toepassen van job crafting op de eigen job. Tot slot ontdek je welke vier concrete HR-vraagstukken meestal beter te behandelen zijn wanneer ze benaderd worden vanuit een job- of team craftingperspectief.

Inhoud
We starten met een korte introductie over wat job- en team crafting concreet inhoudt en wat het betekent voor de eigen organisatie en de medewerkers. Meteen daarna ga je zelf aan de slag. Met behulp van de online Mooi Werk Tool sleutel je aan je eigen werk, waarbij je op een praktijkgerichte manier kennismaakt met de verschillende onderdelen en werkwijzen van job crafting. Na afloop heb je niet alleen zicht op de lelijke en mooie kanten van je werk, maar ook een aantal concrete kleine experimenten om je werk leuker, boeiender en uitdagender te maken.

Andere vragen die aan bod komen, zijn:

  • Hoe kan je als leidinggevende of HR-verantwoordelijke medewerkers stimuleren tot het nemen van eigen regie en het toepassen van job crafting? Welke rol speel je zelf in het maken of kraken van job crafting experimenten?
  • Aan de slag met job crafting op teamniveau: hoe pak je het aan?
  • Talentmanagement, recruitment, re-integratie na langdurig ziekte en reorganisatie: 4 HR-vraagstukken die meestal beter te behandelen zijn wanneer ze benaderd worden vanuit een job- of team craftingperspectief. Hoe?

Duur
Eén dag

Werkvorm
Interactieve workshop waarin de deelnemers naast theoretische inzichten vooral zelf aan de slag gaan met het sleutelen aan de eigen job

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven