Samenvatting
Overzicht van de discussies en aspecten inzake circulaire economie (wettelijke, administratieve en andere initiatieven). Focus op het omvormen van het traditionele afvalbeleid naar circulaire economie met bespreking van de uitdagingen en valkuilen.

Doelgroep
De milieucoördinator of andere milieuverantwoordelijken.

Doelstelling
Vlaanderen wil naar een circulaire economie. Ook de voedingsnijverheid kan z’n steentje bijdragen? Maar is dat realistisch en waarin verschilt dat dan van een klassiek afvalbeleid?

Inhoud
Tijdens deze presentatie wordt enerzijds ingegaan op de transformatie van een afvalbeleid naar een circulaire economie en anderzijds wordt gewezen op de vele uitdagingen en valkuilen.

Een toelichting omtrent de wettelijke, administratieve en andere initiatieven die de circulaire economie in Europa, België en Vlaanderen gestalte moeten geven.
De aandacht gaat ook naar producten die circulaire toppers en flops zijn en bedrijven die actief zijn in de omvorming van afval naar nieuwe materialen.
Kortom, een overzichtelijk geheel van alle lopende discussies en aspecten inzake de circulaire economie.

Deze sessie komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven