Samenvatting
Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen (taints) moeten vermeden worden. Krijg een inleiding in de geurproblematiek, leer de good practices voor sensorisch onderzoek en ga aan de slag met tips & trics voor de selectie en training van een geurpanel.

Doelgroep
Medewerkers van de afdelingen kwaliteitscontrole en R&D

Doelstelling

 • Tijdens deze workshop, een halve lesdag, worden praktische tips & tricks gegeven voor sensorische analyse van voedings-contactmaterialen, meer bepaald voor geurtesten.
 • Voedingsproducenten willen dure recalls vermijden, daarom het belang om verpakkingsgerelateerde smaak- en/of geurafwijkingen (taints) te voorkomen.
 • In de Europese wetgeving (Verordening (EG) nr. 1935/2004) wordt trouwens gesteld dat materialen en voorwerpen, bestemd om met voeding in contact te komen, niet mogen leiden tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van voedingsmiddelen.
 • Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen (taints) moeten ten stelligste vermeden worden.

Inhoud

 • Inleiding: geurproblematiek van voedingscontactmaterialen (FCM)/verpakkingsmaterialen
 • casestudies van verpakkingsgerelateerde taints in verpakte levensmiddelen en off-odours van verpakkingsmaterialen
 • geurwiel FCM: geurkrachtige, vluchtige componenten in voedingscontactmaterialen
 • good practices voor sensorisch onderzoek in het kader van voedingscontact-materialen: sensorische testruimte, selectie en training van sensorisch panel, selectie van descriptoren, staalvoorbereiding en -presentatie, soorten testen: triangeltest, rangordetest en kwantitatieve descriptieve analyse
 • (Europese) normen en andere standaarden voor sensorisch onderzoek van diverse verpakkingsmaterialen (Robinson test, EN 1230:2010, DIN 10955: 2004, ISO 13302:2003)
 • tips & tricks voor selectie en training van een geurpanel (afhankelijk van het type verpakkingsmateriaal)
 • praktische geurtesten van (bedrukte) verpakkingsmaterialen (papier/karton en polymere materialen)

Praktisch

Locatie
Zwijnaarde
Referentie
IPV/202/43/2117/55188/01
Tussenkomst
70 EUR/halve dag/dlnr (max 210/have dag voor 3 dln
Startdatum
28/09/2020
Datums
28/09/2020
Uren
13:30-17:00
Lesgevers
SENSTECH Vlaams Adviescentrum Sensoriek v/Voedingsmiddelen & contactmaterialen
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven