Situering
Met deze opleiding willen we de cursist een grondige, kritische kennis bijbrengen van alle BRC versie 8 eisen en hoe die te gebruiken om een levend Q systeem op te bouwen/te behouden in het eigen bedrijf.

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 25 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.

We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doel

 • Kritisch inzicht geven in alle eisen van de BRC 8 standaard
 • Alle verschilpunten ten opzichte van versie 7 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • Inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • Er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern te kunnen begeleiden
 • Op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij interne en externe audits van de BRC eisen
 • Weten hoe BRC te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/ te behouden

Doelgroep

 • kwaliteitsdienst
 • productieverantwoordelijken
 • management
 • interne auditoren

Vereiste voorkennis
Een basiskennis van IFS of BRC is een aanbeveling maar geen noodzaak. Kennis van GMP (BVP, PRP) en HACCP is wel sterk aanbevolen.

Inhoud
de opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • BRC auditprotocol volgens versie 8
 • BRC versie 8: alle criteria worden overlopen met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzichte van versie 7

Methodiek
Via vele praktijkvoorbeelden, ervaringsuitwisselingen en interactie met de cursisten worden alle kritisch overlopen om zo de cursist toe te laten meer uit de BRC te halen, namelijk BRC hanteren als een effectieve kwaliteitsmanagementtool met meerwaarde voor het bedrijf in plaats van enkel te streven naar het behalen van het certificaat om de klant te plezieren. Cursisten zullen na de opleiding gemotiveerd terug aan de slag kunnen gaan in het eigen bedrijf met alle aangereikte kennis en tips.

Inschrijven op de reservelijst

Praktisch

Locatie
Van der Valk Hotel Nazareth
Autostrade E17 - 9810 NAZARETH (Tel 09/385 60 83)
Referentie
IPV/182/41/0102/55252/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer (of bedrijf dat behoort tot een groep met in totaal 100 werknemers of meer): € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor opleidingen voedselveiligheid en voedingstechnologie (volgens de voorwaarden van CEVORA)
Tijdsduur
12 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
13/12/2018
Datums
13/12/2018 en 14/12/2018
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen (Op 14/12/2018 9u00-13u00)
Aantal inschrijvingen
12/12
Lesgevers
Peter Maes (Quality Coaching)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Deze sessie is volzet. Wil je geïnformeerd worden wanneer we een nieuwe sessie plannen? Laat je gegevens na.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven