Samenvatting
Een interactieve en pragmatische aanpak van het HACCP-stappenplan en de methodieken m.b.t. gevarenanalyse. Aan de hand van didactische tips en tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster wordt deze ‘abstracte’ materie toegankelijk gemaakt.

Deze opleiding heeft enerzijds tot doel het ‘theoretische stappenplan’ van de HACCP-systematiek toe te lichten. Tezamen met de deelnemers wordt het HACCP-stappenplan overlopen alsook de methodieken m.b.t. gevarenanalyse. Anderzijds wil de lesgever een ‘praktische vertaalslag’ maken en een antwoord bieden op volgend gegeven: hoe brengen we deze materie over naar de leerlingen? Aan de hand van didactische tips & tricks trachten we de ‘abstracte’ materie toegankelijker te maken. Een toffe uitdaging!

INHOUD

  • Achtergrond info en historiek van HACCP
  • Gevaren voedselveiligheid: welke?
  • Het stappenplan ‘HACCP’ in de wet & in autocontrolegidsen
  • Methodiek van de gevarenanalyse
  • Overzicht veel voorkomende CCP’s en PVA’s
  • Oefeningen

Bij elk onderdeel wordt ingegaan op de didactiek : hoe overbrengen aan onze leerlingen …

Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks uit de praktijkervaring van de lesgeefster); gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de cursisten.

DUUR
2 dagen

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Hotelschool Gent
Lange Violettestraat 10-12 - 9000 GENT (Tel 09 269 86 04)
Referentie
IPV/191/41/2501/55116/01
Prijs
Gratis voor leerkrachten, TA en TAC, actief in voedingsrichtingen en modules voeding.
Tijdsduur
14 uur, geen BEV
Startdatum
21/03/2019
Datums
21/03/2019 en 25/03/2019
Uren
9u00-16u00
Aantal inschrijvingen
9/20
Lesgevers
Eva Moens (Eva MOENS Consult V.O.F.)

Contact Alimento

Lieve Van Camp

Adviseur onderwijs
0473 79 60 94
Terug naar boven