Doelgroep
Leidinggevenden, medewerkers HR – interne preventie & vertrouwenspersonen.

Doelstelling
Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger.
Als werkgever maak je het verschil !
In deze opleiding krijgen deelnemers informatie en concrete tips & tools over:

 • Kanker, behandelingen en de mogelijke impact op het functioneren op de werkvloer van je medewerker en het team.
 • Hoe je vanuit "crisis" ook "groei" kan bewerkstelligen.
 • Wat belangrijk is voor een succesvolle werkhervatting ?
 • En hoe je dit verankert in je personeels- / preventiebeleid.

Omschrijving
Vanuit een Kankerperspectief gaan we stapsgewijs op zoek naar hoe je een succesvol re-integratiebeleid kan realiseren voor elke werknemer. Dit doen we door pro-actief in te zetten op het personeels- en preventiebeleid.

 • Wat is kanker, soorten en mogelijke behandelingen ?
 • Hoe breng je de impact op werknemer en werkvloer in kaart ?
 • Een succesvolle werkhervatting = erkennen van het belang van re-integratie. We verkennen de meerwaarde van re-integratie, in ruime zin, voor het bedrijf.
 • Het proces van re-integratie: op bedrijfs- en individueel niveau:
 • Bedrijfsniveau: concrete aanpak en raakvlakken wettelijk verplichtingen.
 • Individueel niveau: de diagnose, uitval en werkhervatting. Dit benaderen we vanuit perspectief van kanker maar de tips en tools zijn inzetbaar bij elke werkhervatting na langdurige afwezigheid door ziekte.
 • In kaart brengen van de betrokken actoren en hun rol.
 • Stilstaan bij het wettelijke kader van individuele re-integratie.
 • Zicht krijgen op de mogelijkheden en aandachtspunten.
 • "Pendel van bekwaamheid & kwetsbaarheid".
 • Matching volgens de 5 A’s psychosociaal welzijn.
 • Een concreet, dynamisch re-integratieplan omvat….
 • En daarna ? Wat als werkhervatting niet lukt/mogelijk is ?
 • Wat als de werknemer hervalt of sterft ?

Deze opleiding kan vervolgd worden door een kosteloze consultancy op uw werkvloer.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
AA Tower
Technologiepark 19 - 9052 ZWIJNAARDE (Tel 09 242 49 51 )
Referentie
VOR/181/44/1003/52533/01
Prijs
150 EUR per deelnemer
Tijdsduur
8 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
08/05/2018
Datums
08/05/2018
Uren
9.00-17.00u, met broodjesmaaltijd
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Els Ghesquiere (FeGOB)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven