Samenvatting
In deze opleiding raak je vertrouwd met de technische aspecten en evoluties binnen milieuzorg. Je leert economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren; en inzicht in het productieproces te combineren met een pragmatische aanpak.

Doelgroep
De milieucoördinator.

Doelstelling
De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie: hij/zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen, moet vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg en moet economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak. Hij/zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern alsook extern. Er is de verplichting om aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen. Het decreet bedrijfsinterne milieuzorg voorziet dat alleen grondig opgeleide mensen de functie van milieucoördinator kunnen bekleden. Deze langlopende opleiding geniet de wettelijke erkenning en heeft tot doel de cursist op te leiden tot een bewustwording van integrale milieuzorg en het omgaan met standaarden.

Inhoud
MODULE 1: milieuzorg

 • Grondslagen van de milieuwetenschappen
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Milieuwetgeving

MODULE 2: Milieuzorgsystemen

 • De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
 • Opstarten van een milieuzorgsysteem
 • Integratie met integrale kwaliteitszorg
 • Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden
 • Bedrijfsbezoeken

MODULE 3: Taakstelling

 • Technologische facetten van de milieuzorg
 • Bedrijfseconomische facetten
 • Sociale en communicatieve facetten
 • Milieuauditing

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven