Samenvatting
De milieucoördinator of andere milieuverantwoordelijken worden in deze cursus geïnformeerd over de nieuwe Vlarem en Vlarem-aanpassingen.

Doelgroep
De milieucoördinator of andere milieuverantwoordelijken die zich bezighouden met de milieuzaken van het bedrijf.

Doelstelling
De milieuverantwoordelijke blijft op de hoogte van de nieuwe Vlarem en Vlaremaanpassingen.

Inhoud
Tijdens deze halve lesdag worden de klassieke "Vlaremtreinen" besproken, maar ook aandacht voor de Codex-trein, of omgevingstreinen.
De Vlaremtrein 2015 en navolgende zomertrein trad reeds midden 2016 in werking, maar diverse bepalingen hebben pas hun ingang gekregen per 1 januari 2017.
Belangrijke topics handelen over de implementatie van nieuwe bepalingen omtrent het slopen zoals de sloopinventaris en de maatregelen om bij bouwwerken de hoeveelheid stof te verminderen (aanpassingen aan de Vlarema), diverse aanpassingen omtrent nazicht en onderhoud aan centrale stooktoestellen alsook diverse maatregelen omtrent het verminderen van de geluidsbelasting bij laden en lossen van vrachtwagens.
Ondertussen is er ook de Vlarem III. Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning zijn er diverse wijzigingen in voege gekomen die indirect ook te maken hebben met toepasselijke milieuvoorwaarden. Zo heeft er een "deklassering" plaatsgevonden waardoor diverse hinderlijke inrichtingen of activiteiten van klasse verlaagd zijn, maar ook diverse stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld werden of enkel meldingsplichtig werden in plaats van vergunningsplichtig.
Belangrijk hierbij is dat ook voor aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepen de nieuwe "indelingslijst" van 23 februari 2017 van toepassing is. Daarnaast is er al een ontwerp van een nieuwe Vlaremtrein 2017 in opmaak waarvan het publieke consultatie proces werd opgestart. Deze Vlaremtrein voorziet ook wijzigingen van het Vlarel zoals de erkenning van de MER-coördinator.
Ook Vlarem III die bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV installaties oplegd wordt uitgebreid met voorwaarden voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen, ondermeer belangrijk voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven