Samenvatting
Inzicht verkrijgen in de principes van het anaerobe vergistingsproces. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de karakterisering van substraten en de diverse analysetechnieken ter bepaling van het biogaspotentieel.

Doelgroep
Operatoren, procesverantwoordelijken en laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging van anaerobe vergistingssystemen.
Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van anaerobe vergistingssystemen.

Doelstelling
Deze opleiding stelt de deelnemer in staat een inzicht te verkrijgen in de principes van het anaerobe vergistingsproces. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de karakterisering van substraten en de diverse analysetechnieken ter bepaling van het biogaspotentieel. In een eerste deel van de opleiding zal dieper worden ingegaan op de opbouw en samenstelling van substraten. Meerbepaald de voordelen en gevaren van enkele substraten. In een tweede deel van de opleiding worden de bestaande processen en technieken ter verwerking van substraten overlopen, evenals de verschillende procesparameters, chemische evenwichten en procesgrenzen. Als laatste deel worden de bestaande technieken en configuraties van anaerobe reactoren besproken met de verschillende voor- en nadelen van de technieken. De opleiding wordt afgerond met een reeks van beknopte oefeningen die de deelnemers in staat stellen om het proces te beoordelen.
Het ontwikkelen van een aantal basis vaardigheden en reflexen ter beoordeling van het anaeroob vergistingsproces. Inzicht verkrijgen in de algemene opbouw van substraten en gekoppelde biogaspotentieel.

Voorkennis
Specifieke voorkennis van anaerobe vergistingssystemen is geen vereiste.

Programma

  • Anaerobe vergisting algemeen
  • Karakteriseren van substraten: Opbouw van substraten, lignocellulose problematiek, biogasopbrengst.
  • Analysetechnieken ter bepaling van het biogaspotentieel
  • Het vergistingsproces: Hydrolyse, acidogenese, acetogenese, methanogenese
  • De procesparameters en analytiek
  • Data-interpretatie
  • Configuratie van anaerobe vergistingssystemen
  • Oefeningen

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/191/43/1203/52376/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Lesgevers
EPAS
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven