Samenvatting
Inzicht bieden in de belangrijkste items rond Lean-productiemanagement zoals: push-, pull- en push-pullsystemen, praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP 1), CRP (Capacity Requirement Planning) enz.

Doelgroep
Productieverantwoordelijke, supervisors en afdelingsverantwoordelijken.

Doelstelling
Inzicht bieden in de belangrijkste items rond lean-productiemanagement.

Inhoud
In de opleidingen komen volgende topics aan bod:

Dag 1: Introductie

 • Rol en doel van de verschillende soorten productieprocessen
 • Push, pull en push-pull systemen
 • Opbouw van een productieplanningstructuur
 • (Manufacturing Resource Planning)
 • Analyse van het kritieke pad (CPM en PERT techniek)

Dag 2: E-learning via Zelco blended experiental E-platform (3 maand toegang): BOM, materiaalbehoefteplanning

 • Schema van Vollman
 • Belang van een Bill of Material, routing en inventory binnen het planningsgebeuren
 • Praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP 1)

Dag 3: Capaciteitsplanning

 • CRP (Capacity Requirement Planning) (labor/machine)
 • Plannen tegen eindige en oneindige capaciteit
 • Backward en forward scheduling, bottleneck scheduling
 • Prioriteitsregels
 • Shop floor control en het dynamisch prioriteiten management
 • Planningscyclus en –technieken
 • Bedrijfsbezoek

Dag 4: Productie organisatie

 • JIT, meer dan alleen ‘zero inventory’
 • Frozen Period
 • Succesfactoren voor betrouwbare en korte doorlooptijden
 • Omgaan met voorraden en work in progress
 • Praktische uitwerking van een kanban systeem
 • Omgaan met omsteltijden (SMED case)
 • DRP-filosofie
 • Productieplanning in ‘proces’ omgeving versus ‘jobshop’ omgeving

Praktisch

Locatie
Kontich
Referentie
IPV/191/43/0203/42886/01
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Startdatum
23/05/2019
Datums
23/05/2019, 06/06/2019, 13/06/2019, 20/06/2019, 27/06/2019
Uren
nog vast te leggen
Lesgevers
ZELCO logistics nv
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven